Alytaus Jotvingių gimnazija švenčia veiklos 40-metį ir dalijasi sėkme bei įvertinimais  

Alytaus Jotvingių gimnazijai šie metai išties neeiliniai, netgi ypatingi, nes gimnazija švenčia savo sėkmingos veiklos 40-metį. Bendruomenė džiaugiasi savo intensyviu darbu pasiektais rezultatais bei įvertinimais visose ugdymo srityse, bet ypač STEAM kultūros diegimu ir plėtojimu.

Jotvingių gimnazija – tai moderni mokykla, kurianti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, matematikos, inžinerijos ir visų dalykų integracija) inovacijų kultūrą nuo 2015 metų, kai tik pradėjo dalyvauti UPC suburtame Lietuvos STEAM mokyklų tinkle. 2018 m. Ugdymo plėtotės centras pakvietė gimnaziją dalyvauti Europos švietimo ministerijų tinklo European Schoolnet SCIENTIX projekte STEM School Label. 2019 m. Alytaus Jotvingių gimnazijai suteiktas „STEM School Label Competetnt“ ženklas, ir mes tapome projekto „STEM School Label“ Lietuvoje mokykla ambasadore.

Gimnazija turi tikslingus akademinius ryšius su Vilniaus universitetu biochemijos srityje, su KTU – informatikos ir matematikos srityje, o VGTU klasių STEAM veikla orientuota į fizikos, matematikos, transporto inžinerijos ir biochemijos sritis.

Alytaus Jotvingių gimnazijos bendruomenė gali pasidžiaugti gavusi finansavimą iš Europos Sąjungos pagal Erasmus+ programą dviems projektams, susijusiems su STEAM veiklomis. Abu projektai yra pilnai finansuojami  Europos Sąjungos fondo.

Erasmus+ KA101 projektas „STEAM ugdymo populiarinimas ir įtraukimas, kuriant inovacijų kultūrą mokykloje“ yra pilnai finansuojamas Europos Sąjungos pagal Erasmus+ programą. Šio projekto metu gimnazijos mokytojai dalyvaus darbo stebėjimo veikloje partnerių mokykloje Kroatijoje, kurių metu domėsis organizacijos patirtimi bei pasidalins mūsų mokyklos gerąja praktika. Du projekto dalyviai dalyvaus darbo stebėjimo veikloje ir organizuos mokymo vizitą vienoje iš Portugalijos mokyklų. Ši veikla suteiks įvairiapusiškos patirties apie pasirinktos šalies (Portugalijos) praktiką tiek STEAM srityje, tiek ir mokinių pasiekimų gerinimo išskirtinę sėkmę Europoje. Pagrindiniai  projekto tikslai yra gerinti mokinių pasiekimus ir didinti susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika, ugdyti mokinių bendrąsias ir STEAM kompetencijas, formuojant inovacijų kultūrą ir kryptingai planuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą – STEAM, dalykinių ir bendrųjų kompetencijų, įtraukiant gimnazijos mokytojus į naujus kvalifikacijos tobulinimo metodus europinėje dimensijoje. Be to, tikimės plėsti  prieigas prie įvairių technologijų, mokymo(si) aplinkų ir palaikyti esamas bei plėtoti naujas tikslingas partnerystes europiniu lygmeniu, atstovauti Lietuvai ir dalintis gerąja patirtimi Europos mokyklose.

Dar vienas projektas, kuris yra pilnai finansuojamas Europos Sąjungos pagal Erasmus+ programą, yra KA229 „Code Your Future“. Projekte dalyvaus Alytaus Jotvingių gimnazijos mokiniai kartu su mokytojais. Gimnazija projekte dalyvaus drauge su mokyklomis iš Ispanijos, Turkijos, Belgijos ir Estijos. Projekte suplanuotos šios veiklos: projekto LOGO sukūrimas, robotų ir mokrodaviklių programavimas, electronics ir Arduino IDE programų mokymai, lazerinio pjovimo (Laser Cutter)mokymai, 3D dizaino kūrimas, socialinių platformų atnaujinimas, dalyvavimas kūrybinėse dirbtuvėse kartu su mokiniais iš kitų šalių, pasikeitimas žiniomis ir patirtimis bei susipažinimas su kitomis kultūromis. Pagrindiniai projekto tikslai yra pagerinti užsienio kalbų žinias, socialinės kultūros integracija, robotų ir mikrovaldiklių programavimo bei STEM pagrindu susijusių veiklų integravimas į mokymosi programas, inovatyvių programų (robotų ir mikrodaviklių programavimo, Web 2 tools, ICT, vektorinės grafikos kūrimo).

Alytaus Jotvingiu gimnazija šiuo metu pradeda vykdyti dar du projektus, kurie buvo finansuoti valstybės lėšomis. Abu šie projektai yra susiję su STEAM veiklomis.

Projektas „Lobių medžioklė: Rytų Aukštaitija” bus mokyklos STEAM ugdymo strategijos integrali dalis, skirta tikslingam mokinių kūrybingumo ir iniciatyvumo kompetencijos ugdymui integruotos pažintinės – tiriamosios veiklos kontekste ir sudarys sąlygas neprograminiam, neplaniniam, pačių mokinių inicijuotam mokymuisi inicijuoti. Šiuo projektu tikimasi mokinių kūrybingumo ir iniciatyvumo kompetencijos ūgties, ugdymo planuojant, realizuojant ir reflektuojant savo ugdomąją veiklą už mokyklos sienų. Projekto metu bus vykdoma 3 dienų trukmės ekspedicija po Rytų Aukštaitijos regioną, 2 dienų kelionę į Vilnių ir trys teminės dirbtuvės mokykloje. Edukacinės veiklos kelionių po Lietuvą metu skirtos mažinti algoritminio mokymosi kiekiui, skatinti divergentiniam mąstymui.

Dar vienas projektas, kuriuo norime pasidžiaugti, – tai „Ateities inžinerija“. Pagrindinis šio projekto tikslas yra skatinti mūsų gimnazijos  mokinių tobulėjimą kūrybingumo ir iniciatyvumo ūgtį, šiuolaikinių inžinerijos technologijų, verslumo ir kitose STEAM srityse, atliekant integruotus kūrybinius projektinius darbus pasirinktose AI ugdymo temose. Nuo 2017 AI platforma vystoma kaip inovacinių gebėjimų inžinerijos ir susijusių technologijų srityje neformaliojo ugdymo(-si) platforma. Šiame projekte gimnazijos mokiniai kartu su mokytojais dalyvaus projekto kūrybinėse dirbtuvėse pagal AI platformos pasirinktas temas: „Mikrovaldiklių programavimas“, „Biomedicinos inžinerija“, „Šiuolaikinis automobilis“. Kūrybinių dirbtuvių metu mokiniai pasirinkę temą galės suformuoti komandą, „sugeneruoti“ arba pasitikslinti savo projektinio darbo temą, „susidėlioti“ jo veiklų planą, įgauti pradinius reikalingų darbo įrankių naudojimo įgūdžius, taip pat gauti tolimesniam darbui reikalingas medžiagas bei komponentus, susitarti dėl nuotolinio konsultavimo ir nuotolinių technologinių paslaugų teikimo tvarkos.

Alytaus Jotvingių gimnazija stengiasi sudaryti mokiniams visas sąlygas gilinti žinias STEAM srityje, domėtis mokslu bei technologijomis, siekti gerų rezultatų bei apsispręsti dėl profesinių perspektyvų pasirinkimo.

Alytaus Jotvingių gimnazijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *