Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis 1

Birželio 25 dieną (ketvirtadienį) Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šaukia 15-ąjį savivaldybės tarybos posėdį. 9 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. DĖL SIŪLYMO ALYTAUS SAKALĖLIO IR DREVINUKO MOKYKLŲ AKTYVIŲ TĖVŲ BENDRUOMENEI SUDARYTI TAIKOS SUTARTĮ ADMINISTRACINĖJE BYLOJE NR. EI3-4694-505/2020, PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI IR MERO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ (Laura Radzevičiūtė, miesto savivaldybės tarybos narė; 10 min.)

2. DĖL SIŪLYMO ALYTAUS SAKALĖLIO IR DREVINUKO MOKYKLŲ AKTYVIŲ TĖVŲ BENDRUOMENEI SUDARYTI TAIKOS SUTARTĮ ADMINISTRACINĖJE BYLOJE NR. EI3-4693-644/2020, PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI IR MERO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ (L. Radzevičiūtė; 10 min.)

3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (L. Radzevičiūtė; 10 min.)

4. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOMS FINANSUOTI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Gediminas Daukšys, miesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-02-27 SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ LIKVIDAVIMO IR LIKVIDATORIAUS PASKYRIMO” PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Valerijus Vencius, miesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 10 min.)

7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

8. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (D. Jezukevičienė; 15 min.)

9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Neringa Rinkevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotoja; 10 min.)

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-01-30 SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

11. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

12. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

13. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)

14. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ TURTO PERĖMIMO (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

15. DĖL NUOMININKŲ ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 10 min.)

16. DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 10 min.)

17. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2021 M. FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO (A. Juonienė; 10 min.)

18. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2019-08-19 SUTARTIES NR. SR-1433(38.5) PRATĘSIMUI (A. Juonienė; 10 min.)

19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

21. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LELIJŲ G. 44, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

22. DĖL PRITARIMO PASTATO – GYVENAMOJO NAMO V. KRĖVĖS G. 6A, ALYTUJE, REKONSTRAVIMUI (A. Juonienė; 10 min.)

23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

25. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2015-07-17 SUTARTIES NR. SR-985(38.5) ATNAUJINIMUI (A. Juonienė; 10 min.)

26. DĖL UAB „SAUKESTA“ 2019 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO (A. Juonienė; 10 min.)

27. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS JAUNIMO CENTRUI (A. Juonienė; 10 min.)

28. DĖL PRITARIMO DAUGIAFUNKCĖS LEDO ARENOS INFRASTRUKTŪROS STATYBOS, ĮVEIKLINIMO IR PRITAIKYMO VISUOMENĖS REIKMĖMS INVESTICINIO PROJEKTO RENGIMUI (A. Juonienė; 10 min.)

29. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO ŠEIMOS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius; 10 min.)

30. DĖL KONKURSO ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)

32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO (V. Valūnas; 10 min.)

33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-04-16 SPRENDIMO NR. T-79 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS, KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENAME SRAUTE IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, MOKINIŲ PRIĖMIMO LAIKO 2020–2021 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V. Valūnas; 10 min.)

34. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PAILGINTOS DIENOS GRUPIŲ 2020–2021 M. M. SĄRAŠO PATVIRTINIMO (V. Valūnas; 10 min.)

35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-175 „DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)

36. DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS LIKVIDATORIAUS (V. Valūnas; 10 min.)

37. DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (V. Valūnas; 10 min.)

38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-10-31 SPRENDIMO NR. T-353 „DĖL ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 10 min.)

39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ SKAIČIAUS 2020–2021 M. M. NUSTATYMO (V. Valūnas; 10 min.)

40. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ UŽ NUSTATYTĄ SAVAITINIŲ KONTAKTINIŲ VALANDŲ SKAIČIŲ PATVIRTINIMO (V. Valūnas; 10 min.)

41. DĖL KAI KURIŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (V. Valūnas; 10 min.)

42. DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTO LT-PL-4R-285 „VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR BIALA PISKOJE“ VYKDYMUI ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOJE (V. Valūnas; 10 min.)

43. DĖL „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTO LT-PL-2S-130 „VISUOMENINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ ALYTUJE IR GIŽYCKE“ TĘSTINUMO UŽTIKRINIMO (V. Valūnas; 10 min.)

44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO IR JO PRIEDŲ PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS (V. Valūnas; 10 min.)

45. DĖL PRITARIMO ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI (V. Valūnas; 10 min.)

46. DĖL PRITARIMO VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO MAŽOSIOS SPORTO SALĖS IR PERSIRENGIMO PATALPŲ REMONTO IR PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROJEKTUI „SPORTUOTI GALI VISI” (Irma Maskeliūnienė, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro direktorė; 10 min.)

47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-160 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO” PAKEITIMO (Roberta Samuolytė-Kisielienė; 10 min.)

48. DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ PRIORITETINIŲ KRYPČIŲ PATVIRTINIMO (Povilas Jagelavičius, miesto savivaldybės vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas); 10 min.)

49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO (P. Jagelavičius; 10 min.)

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.