Alytaus įmonėms ir įstaigoms – papildomos mokesčių lengvatos

Karantino metu Alytaus miesto savivaldybės taryba tiesia pagalbos ranką juridiniams asmenims. Praeitą savaitę taryba pakeitė Mokesčių lengvatų juridiniams asmenims teikimo tvarkos aprašą. Į jį įtraukta galimybė juridiniams asmenims, sustabdžiusiems arba dalinai vykdžiusiems veiklą, kreiptis dėl mokesčių lengvatos.

Mokesčių lengvata juridiniam asmeniui gali būti teikiama, jeigu jis kreipiasi dėl jos suteikimo, kadangi buvo tiesiogiai paveiktas susiklosčiusios valstybinio lygio ekstremalios situacijos ir/ar paskelbto karantino visoje Lietuvos Respublikoje.

Anksčiau juridiniam asmeniui einamaisiais metais galėjo būti suteikiama tik viena mokestinė – žemės arba nuomos mokesčio už valstybinę žemę, arba nekilnojamojo turto lengvata, kurią pasirinkdavo pats asmuo. Tačiau jei juridinis asmuo buvo tiesiogiai paveiktas minėtos situacijos, tuomet jis gali kreiptis dėl papildomos lengvatos suteikimo. Juridiniams asmenims kreipiantis dėl lengvatų, jos suteikiamos tik už laikotarpį, kada galiojo paskelbta valstybinio lygio ekstremali situacija ir/ar karantinas visoje respublikos teritorijoje. Juridiniams asmenims, kurie šiuo laikotarpiu dalinai vykdė veiklą, mokesčio lengvatos gali būti taikomos proporcingai atsižvelgiant į sumažėjusias gamybos/pardavimų apimtis.

Dėl mokesčių lengvatų besikreipiantiems asmenims kartu su prašymu reikia pateikti dokumentus, įrodančius patirtus nuostolius, juridinio asmens vadovo sprendimus dėl veiklos sustabdymo ir pratęsimo, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, įrodymus (raštiškus susitarimus), kad turto savininkas tuo laikotarpiu netaiko turto nuomos mokesčio nuomininkams, ir kitą svarią informaciją, kurios pagrindu savivaldybės tarybos komitetai galėtų įvertinti prašymo suteikti mokestinę lengvatą pagrįstumą.

Savivaldybė, gavusi prašymą suteikti mokesčių lengvatą ir nustačiusi, kad pareiškėjas atitinka nustatytus kriterijus, parengia savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir perduoda jį svarstyti  savivaldybės tarybos komitetams.

„Kiekvienu atveju atskirai taryba spręs, ar juridinį asmenį atleisti nuo mokesčių ar ne, ir vertins, ar jis patyrė nuostolių šiuo laikotarpiu ar nepatyrė“, – teigia Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Šiais pakeitimais siekiama sumažinti mokestinę naštą visiems juridiniams asmenims, kurie dėl paskelbto karantino negali vykdyti veiklos ir negauna pajamų.

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.