Alytaus policijoje – laisvos darbo vietos

 

 

Alytaus policijoje – laisvos darbo vietos 1
Alytaus apskrities VPK nuotr.

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia informaciją apie laisvas darbo vietas.

Reikia Aptarnavimo skyriaus vyriausiojo specialisto

Dirbti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariate ieškoma Aptarnavimo skyriaus vyriausiojo specialisto (darbuotojo pagal darbo sutartį, sutartis neterminuota, priimama su bandomuoju laikotarpiu, atlyginimas 800 Eur. atskaičius mokesčius).

Pareigybės paskirtis – vykdyti statinių priežiūros ir administravimo funkcijas. Darbo vieta Alytuje.

Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, techninius reglamentus, taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statinių ir inžinerinių komunikacijų naujos statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir paprastojo remontų darbus, nekilnojamojo turto valdymą, ir gebėti juos taikyti praktiškai; mokėti dirbti autorizuota sąmatų skaičiavimo programine įranga; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo tvarką; turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones.

Funkcijos: rengia lokalines sąmatas statinių ir inžinerinių komunikacijų griovimo ir paprastojo remonto darbams nupirkti; rengia projektavimo užduotis statinių ir inžinerinių komunikacijų kapitalinio remonto, rekonstrukcijos, naujos statybos techniniams projektams parengti; rengia pirkimo paraiškas ir technines specifikacijas statinių ir inžinerinių komunikacijų griovimo, paprastojo ir kapitalinio remontų, rekonstrukcijos, naujos statybos darbams, aprašams, techniniams projektams nupirkti, įvairiose statinių atnaujinimo programose dalyvauti; rengia pirkimo paraiškas ir technines specifikacijas statinių ir inžinerinių komunikacijų remonto ir statybos techninei priežiūrai, projekto vykdymo priežiūrai, projektų ekspertizėms nupirkti; dalyvauja rengiant darbų, paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis;atlieka statytojo pareigas statinių griovimo, remonto, rekonstrukcijos ir naujos statybos procesuose, priima faktiškai atliktus darbus, pasirašo statybos užbaigimo aktus; atstovauja užsakovui rengiant aprašus, techninius projektus, pasirašo atliktų darbų aktus; rengia pirkimo paraiškas ir technines specifikacijas statinių ekspertizėms nupirkti; atlieka statytojo pareigas rašytiniams leidimams statybai gauti; atlieka statinių ir inžinerinių komunikacijų technines apžiūras; administruoja sutartis, susijusias su statinių ir inžinerinių komunikacijų priežiūra ir remontu; tvarko nekilnojamojo turto dokumentaciją, atsako už statinių atitikimą gaisrinės saugos reikalavimams; atsako už tinkamą įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimą; atlieka mažos vertės pirkimus; tvarko priskirto turto duomenis atsakingo asmens modulyje; prižiūri gamtinių ir suskystintų dujų sistemas ir kt.

Asmenys pageidaujantys įsidarbinti gali siųsti savo CV el. p. rasa.reklaitiene@policija.lt. , tel. 8 700 65652 iki 2020-03-13 imtinai.

Reiklaingas Aptarnavimo skyriaus vyresnysis specialistas

Taip pat Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariate reikalingas Aptarnavimo skyriaus vyresnysis specialistas (darbuotojas pagal darbo sutartį, sutartis neterminuota, priimama su bandomuoju laikotarpiu, atlyginimas 700 Eur. atskaičius mokesčius).

Pareigybės paskirtis – vykdyti transporto priemonių priežiūros ir administravimo funkcijas . Darbo vieta Alytuje.

Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius automobilių transporto eksploataciją; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo tvarką; turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones.
Funkcijos:
rengia degalų sąnaudų ir eksploatacinių medžiagų ataskaitas; administruoja draudimo, techninės priežiūros, valstybinės techninės apžiūros ir transporto priemonių registracijos valstybės įmonėje „Regitra“ duomenis ir dokumentus; administruoja telemetrinę transporto kontrolės sistemą; centralizuotai atlieka kelionės lapų ir eksploatacijos apskaitą; suformuoja ir pateikia degalų faktinio sunaudojimo ir kitas ataskaitas; atlieka transporto priemonių rezervacijas telemetrinėje transporto kontrolės sistemoje, keičia rezervacijas dėl optimalaus transporto panaudojimo; vykdo elektronine forma faktinę transporto priemonių padangų ir akumuliatorių apskaitą, organizuoja jų išdavimą ir nurašymą; teikia siūlymus dėl susidėvėjusių transporto priemonių tolesnio panaudojimo ar nurašymo, tvarko dokumentaciją; administruoja eismo įvykiuose nesuremontuojamai sugadintas ar su nutrūkusia eksploatacija transporto priemones; siunčia remontuoti transporto priemones į autoservisus, kontroliuoja sutartinių įsipareigojimų vykdymą laiku ir pagal sutartyje nurodytas kainas; organizuoja ir pristato transporto priemones Alytaus aps. VPK padaliniams po remonto ar perduoda ir pristato pakaitines transporto priemones jų remonto metu; tvarko atliktų remontų dokumentaciją, tvarko kiekvienos transporto priemonės remontų apskaitą ir kt.

Asmenys pageidaujantys įsidarbinti gali siųsti savo CV el. p. rasa.reklaitiene@policija.lt. , tel. 8 700 65652 iki 2020-03-13 imtinai.

Ieško asmenų aptarnavimo specialisto

Taip pat ieškoma Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Dokumentų valdymo poskyrio asmenų aptarnavimo specialisto (darbuotojo pagal darbo sutartį, sutartis neterminuota, priimama su bandomuoju laikotarpiu, atlyginimas 650 Eur. atskaičius mokesčius).

Pareigybės paskirtis –  reguliuoti asmenų srautus, suteikti informaciją, registruoti dokumentus. Darbo vieta Alytuje.

Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą, prašymų ir skundų nagrinėjimą bei asmenų aptarnavimą viešojo administravimo subjektuose; gebėti operatyviai sisteminti didelius informacijos kiekius (įskaitant ir nuolatinį turimų žinių atnaujinimą), lakoniškai ir suprantamai perteikti informaciją kitiems; gebėti atpažinti savo emocijas, jas valdyti ir neleisti joms daryti poveikio asmenų aptarnavimo kokybei ir (arba) žalos Lietuvos policijos reputacijai; gebėti empatiškai suvaldyti konfliktines situacijas, jų metu kylantį stresą ir ilgalaikį stresą; gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, nusistatyti prioritetus; išmanyti dokumentų (įskaitant elektroninių) rengimo ir derinimo tvarką; būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą, ir mokėti juos taikyti praktikoje.

Funkcijos: teikia informaciją asmenims apie policijos teikiamas paslaugas, vykdomą veiklą, probleminio klausimo sprendimo procedūrą, taip pat informaciją iš registrų, informacinių sistemų asmeniui atvykus į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą (toliau – Alytaus aps. VPK), elektroniniu paštu ir kitomis telekomunikacinėmis priemonėmis; išduoda asmenims standartizuotas pažymas ir administracinių nusižengimų protokolų kopijas iš registrų ir informacinių sistemų, taip pat supažindina asmenis su juose pateikiama informacija; užtikrina Alytaus aps. VPK įeigos kontrolę, kontroliuoja ir valdo Alytaus aps. VPK lankytojų srautus, registruoja atvykstančius asmenis elektroniniame svečių žurnale, išduoda svečių korteles, rezervuoja asmenų susitikimų laiką su Alytaus aps. VPK vadovais ir Alytaus aps. VPK padalinių vadovais; užtikrina tvarką lankytojų laukimo patalpoje, rūpinasi interesantais jų laukimo metu; registruoja į Alytaus aps. VPK atvykusius asmenis, kuriems paskirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje; priima ir registruoja į Alytaus aps. VPK pristatytus rastus dokumentus ir daiktus; priima, tikrina ir registruoja gautus dokumentus ir nukreipia juos vykdyti pagal kompetenciją ir kt.

Šiai pareigybei yra patvirtintas Asmenų aptarnavimo standartas. Jis bus išsiųstas asmenims, pateikusiems CV.

Asmenys, pageidaujantys įsidarbinti gali siųsti savo CV el. p. rasa.reklaitiene@policija.lt. , tel. 8 700 65652 iki 2020-03-08 imtinai.

Panašūs įrašai:

2 komentarai apie “Alytaus policijoje – laisvos darbo vietos

  1. Krc turi but visu galu meistras, viska ismanyt, zinot jo ir uz 800, nebejuokinkit:)))

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.