Politikų verdiktas: nuomos sutartis su „Alytaus radiju“ bus nutraukta

Politikų verdiktas: nuomos sutartis su „Alytaus radiju“ bus nutraukta 1

Alytaus politikės Lauros Radzevičiūtės inicijuotiems užmojams nutraukti patalpų Alytaus miesto teatre nuomos sutartį su Alytaus radiju „FM99“ taryboje buvo pritarta. Po aštrių diskusijų, iečių laužymo ir daugybės argumentų įrodinėjimo pateiktai alternatyvai politikų balsų neužteko. Tiesa, galimybių radijo stočiai „FM99“ likti tose pačiose patalpose yra.

Nuo birželio 30 dienos patalpų Alytaus miesto teatre nuomos sutartis su UAB „Alytaus radijas“ nustos galioti, todėl bus skelbiamas viešas nuomos konkursas. Jame dalyvauti galės kiti subjektai, o taip pat ir „Alytaus radijas“. Pradinis nuompinigių dydis – 2,33 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Jeigu pastarasis pasiūlys didžiausią nuomos kainą, konkursą laimės ir dar ateinančius penkerius metus galės veikti tose pačiose patalpose su galimybe nuomos sutartį pratęsti dar penkeriems metams.

Pristatinėdama klausimą, politikė pabrėžė, kad jau viešoje erdvėje plačiai išdiskutuotus argumentus, kodėl turėtų būti nutraukta patalpų nuomos sutartis su radijo stotimi, ji aptiko dar eidama Alytaus miesto teatro direktorės pareigas ir apgailestavo, kad neturėjo galimybės iki galo tai išspręsti, nes buvo atleista iš pareigų. Tapusi tarybos nare, ji tęsia savo pradėtą darbą.

„Man tik įdomu, kodėl privataus kapitalo bendrovė šiandien bijo dalyvauti viešai skelbiamame konkurse? Net neabejoju, kad radijas, laimėjęs konkursą, turėtų galimybę likti tose pačiose patalpose“, – teigė L. Radzevičiūtė, tokį atvejį pavadinusi „bardaku“, kurį privalu tvarkyti. Ji pabrėžė, kad niekas nesiekia sugriauti radijo „FM99“ ir iškraustyti jį iš patalpų, o tik teisiškai išspręsti susiklosčiusią situaciją.

Buvo pristatyta ir projekto alternatyva, kurią rengė tarybos narys Valerijus Vencius. Pagal ją, siūlyta pakeisti Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Alytaus radijas“ patalpų Alytaus miesto teatre nuomos sutartį ir nustatyti nuomos terminą 5-eriems metams. Šis nuomos terminas gali būti pratęstas, bet bendras nuomos terminas (įskaitant nuomos termino pratęsimą) negali būti ilgesnis kaip 10 metų. Tokios sutarties sąlygos atitiktų  šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo nuostatas, kuriose nurodyta, kad atsižvelgiant į įstatymo nuostatas, neterminuotam laikotarpiui sudaryta nuomos sutartis turi būti patikslinta. Beje, pasibaigus nuomos 10 metų terminui, privaloma skelbti viešą patalpų nuomos konkursą, kuriame radijo stotis taip pat būtų galėjusi dalyvauti.

Siekiant suvienodinti Alytaus miesto teatre esančių nuomojamų patalpų kainą, bendrovė nuo iki šiol mokėtų 1,45 eurų už kvadratinį metrą būtų turėjusi mokėti 2,33 eurų už 1 kv. m per mėnesį. Toks nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos.

Ginti radijo stoties pozicijų atėjo ir pats bendrovės vadovas Liudas Ramanauskas, uždavęs daugybę retorinių klausimų miesto vadovui ir administracijos direktoriui. Jis klausė, kodėl teisės aktus rengia su šalia esančiu ūkiniu subjektu susijusi tarybos narė ir ar tai reikėtų vertinti kaip kerštą.

„Nepylėme ir nepilsime purvo ant nieko, tačiau neleisime, kad į mus šluostytųsi kojas žmonės be moralės, siaurų asmeninių interesų. Jeigu tarybos nariai iš visų strateginių klausimų mato tik radijo stoties išmetimą iš patalpų – jų valia, belieka tikėtis, kad rinkėjai jų darbus įvertins. Tikimės, kad kada nors šioje taryboje atsiras ir noro, ką nors sukurti, ne tik griauti“, – kalbėjo L. Ramanauskas.

Radijo stoties vadovas pridūrė, kad jokio pranešimo ar informacijos  apie ruošiamą tarybos sprendimą kaip ūkio subjektas UAB „Alytaus Radijas“ nėra gavęs iki šiol.

Tarybos nariai replikavo, kad tai yra įstatyminio pobūdžio klausimas, todėl būtinas Vyriausybės atstovo įsikišimas ir teisinis išaiškinimas. Teisininkai išaiškino, kad galimas tiek L. Radzevičiūtės parengto sprendimo projekto priėmimas, tiek jo alternatyva ir politikų valia, kurį sprendimą palaikyti. Tačiau aišku viena, kad dabar galiojantys įstatymai įpareigoja nustatyti patalpų nuomos sutarties terminą.

L. Radzevičiūtės rengtam sprendimo projektui pritarė 13 tarybos narių, o už alternatyvą balsavo 8 politikai.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.