Alytuje – precedento neturinti kova: ar išliks „FM99“?

Radijo stoties „FM99“ vadovas Liudas Ramanauskas. Radijo stoties „FM99“ archyvo nuotrauka.

Alytaus miesto savivaldybėje užgimė sprendimo projektas, kuriuo siekiama nutraukti nuomos sutartį su jau dvidešimt metų Alytaus miesto teatre patalpas besinuomojančia bendrove „Alytaus radijas“. Sprendimo projekto rengėjos Lauros Radzevičiūtės pateikti argumentai – galimas neteisėtumas ir grubus teisės aktų pažeidimas. 27-erius metus Alytuje veikiančios radijo stoties „FM99“ vadovas Liudas Ramanauskas tokį politikės užmojį vertina kaip asmeninio keršto akciją ir realią grėsmę radijo stočiai. Šios žiniasklaidos ginti stojo ir žinomas dainininkas, sukūręs peticiją prieš patalpų nuomos nutraukimą su radijo stotimi.

Dainininkas inicijavo peticiją

Alytaus emigrantas, žinomas dainininkas, buvęs grupės „Airija“ narys Nojus Mileris, sužinojęs apie politikų inicijuotą sprendimo projektą stojo ginti radijo stoties ir inicijavo peticiją. Ją iki antradienio 10 val. ryto buvo pasirašę per du šimtus žmonių.

Peticijos tekstas labai trumpas, tačiau aiškiai atspindinti iniciatorių poziciją: Mes, Airijos alytiškiai, nepritariame siūlymui nutraukti patalpų nuomos sutartį su UAB „Alytaus radijas“ ir iškelti iš patalpų radijo stotį FM99.“

„Liūdna sužinoti, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybai siūloma svarstyti klausimą dėl radijo stoties „FM99“ nuomos sutarties su Alytaus miesto savivaldybe nutraukimo. 27 metus gyvuojanti Radijo stotis FM99 tam pritaikytose Alytaus teatro patalpose veikia jau daugelį metų, yra miesto pasididžiavimas, žiniasklaidos ir kultūros nešėja. Kviečiu pasirašyti peticiją, kad išgirstų mūsų nuomonę“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė N. Mileris.

Peticijos komentarų skiltyje daugybė žmonių rašė nepritariantys tokiam sprendimui ir negailėjo komplimentų radijo stočiai, o valdžiai – karčios kritikos dėl nuostatos griauti mieste tai, kas iki šiol sukurta.

Politikė išdėstė argumentus ir įvardijo atsakingus asmenis

„Pats sprendimas neprimena teisės akto ir grįstas neteisingais kaltinimais jai (L. Radzevičiūtei – aut. past.) nepatinkantiems žmonėms. L.Radzevičiūtei susirgus, klausimą pristatinėjo kitas tarybos narys, socialdemokratas Jurgis Krasnickas“, – teigė L. Ramanauskas.

Kaip jau minėta, šio sprendimo projekto teikėja yra Alytaus miesto tarybos narė L. Radzevičiūtė, judėjimo „Už Alytų“ frakcijos seniūno pavaduotoja, daugiau kaip metus vadovavusi Alytaus miesto teatrui. Pagrindinis tokio sprendimo projekto argumentas – esą tuometis Alytaus miesto teatro direktorius Vidmantas Ežerskis vienašališkai, be jokio teisinio pagrindo atliko nuomos sutarties pakeitimus ir tai rodo jo veiksmų galimą neteisėtumą ir grubų teisės aktų pažeidimą.

Sprendimo projekte nurodoma, kad nuomos sutartis sudaryta su UAB „Alytaus radijas“ negyvenamosioms 122,46 kv. m patalpoms Rotušės a. 2, Alytuje,  Alytaus miesto teatro pastate. Nuomininkas už nuomojamas patalpas moka 1,45 Eur už 1 kv. m per mėnesį, bendrai 177,33 Eur per mėnesį. Pastaroji nuomos sutartis – neterminuota, kai tuo tarpu visos kitos savivaldybės sudarytos nuomos sutartys yra terminuotos.

Sprendimo projekte teigiama, kad dabartinė Alytaus miesto teatro vadovė Inesa Pilvelytė taip pat nesilaiko Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatyme nustatyto imperatyvaus pobūdžio reikalavimo skelbti nenaudojamų patalpų viešą konkursą.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, valstybės arba savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimą), o šiuo atveju akivaizdu, kad UAB „Alytaus radijas“ patalpas nuomoja jau 20 metų be jokio viešo konkurso, grubiai pažeisdamas imperatyvaus pobūdžio teisės aktus.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.480 straipsnyje nustatyta – nuomos sutartis yra neterminuota, tai abi šalys turi teisę bet kada nutraukti sutartį, įspėjusios apie tai viena kitą prieš tris mėnesius iki nutraukimo, todėl tarybos sprendimo projektu siūloma įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją Auksę Juonienę apie nuomos sutarties nutraukimą įspėti UAB „Alytaus radijas“ prieš tris mėnesius po šio tarybos sprendimo priėmimo ir įsigaliojimo.

Be kita ko, tarybos sprendimu, siekiant viešo konkurso organizavimo skaidrumo ir nešališkumo, siūloma įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją Auksę Juonienę organizuoti 2 punkte nurodytos patalpos viešą nuomos konkursą, vadovaujantis Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo patvirtinimo“, kadangi akivaizdu, kad dabartinė Alytaus miesto teatro vadovybė ignoruoja aukščiau minimus imperatyvaus pobūdžio teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės nuosavybės teise priklausančių patalpų valdymą. Pažymėtina, kad tiek Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė, tiek Alytaus miesto teatro direktoriaus pavaduotoja Vida Grišmanauskienė yra artimais ryšiais susiję su UAB „Alytaus radijas“ ir jos vadovu (savininku) Liudu Ramanausku.

Pritarus nuomos sutarties nutraukimui bus siūloma skelbti viešojo nuomos konkurso procedūras šioms patalpoms išnuomoti nustatytų teisės aktų pagrindais.

Pradinis nuompinigių dydis apskaičiuotas vadovaujantis Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-05-28 sprendimo Nr. T-125 „Dėl Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 1 punktu.

Argumentus vadina melagingais

Reaguodamas į tokius sprendimo projekte išdėstytus argumentus, radijo stoties vadovas L. Ramanauskas pateikė savo paaiškinimą:

„Radijo stotis FM99 (UAB „Alytaus radijas“) nuomoja patalpas iš Alytaus miesto teatro, priklausančio Alytaus miesto savivaldybei. Sutartis sudaryta pagal visus teisės aktus, ji vykdoma be priekaištų. Mokama kaina nuo pat įsikūrimo 1999 metais buvo didžiausia (ženkliai didesnė) iš visų panašios paskirties įstaigų pastate.

Tačiau šią savaitę skubos tvarka pažeidžiant pateikimo terminus į Alytaus m. savivaldybės tarybos komitetus pateiktas sprendimas, kuriame išdėstyti melagingi argumentai ir kuriuo siūloma nutraukti nuomos sutartį ir skelbti viešą konkursą. Pasikeitus įstatymams šiuo metu savivaldybė nesudaro sutarčių ilgesniam terminui nei 10 metų, todėl suprastume, jei savivaldybė kreiptųsi ir siūlytų keisti sutarties sąlygas ar panašiai“

L. Ramanauskas pabrėžė, kad srendimo projekto teikėja L. Radzevičiūtė prisistatinėjo žurnaliste ir iki šiol deklaruoja ryšius su tame pačiame pastate įsikūrusia regionine televizija ir 7 kartus per metus pripažinta pažeidusi etiką.

Siekdamas paneigti sprendimo projekte išdėstytus argumentus, L. Ramanauskas dar praėjusią savaitę raštu kreipėsi į Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį ir į kitus Alytaus miesto tarybos narius.

Teigiama, kad UAB „Alytaus radijas“ patalpų nuomos konkursą laimėjo pasiūliusi didžiausią nuomos kainą, o konkursą, vadovaudamasi anuomet galiojusiais teisės aktais, rengė pati Alytaus miesto savivaldybė. Teigiama, kad teisės aktai netaikomi atbuline tvarka. Be to, tvirtinama, kad bendrovė visuomet sąžiningai vykdė nuomininko pareigas ir iki šiol mokėjo didžiausią nuomos kainą iš visų teatro patalpose įsikūrusių subjektų. Pabrėžiama, kad L. Radzevičiūtės rengtą projektą laiko asmeninio keršto akcija. Rašte prašoma nenutraukti patalpų nuomos sutarties, mat jos pritaikytos būtent radijo stoties veiklai. Sutarties nutraukimas reikštų radijo stoties veiklos nutrūkimą.

Kreipsis į etikos komisiją

Alytaus miesto teatro vadovė Inesa Pilvelytė, reaguodama į sprendimo projekte minimą jos asmenį, taip pat praėjusią savaitę Alytaus miesto tarybai įteikė raštišką kreipimąsi, kuriame išdėsto savo pastebėjimus ir komentarus. Jai mestus kaltinimus neveikimu vadina nepagrįstais.

L. Radzevičiūtės rengtame sprendimo projekte minimą įstatymo nesilaikymą dėl reikalavimo skelbti viešą nenaudojamų patalpų konkursą I. Pilvelytė vadina nepagrįstu, nes nenaudojamų patalpų Alytaus miesto teatre nėra. Sprendimą nustatyti patalpų nuomos sutarties su radijo stotimi terminą „neterminuota“ priėmė tuometė Alytaus miesto valdyba.

I. Pilvelytė išvardijo, su kuo buvo sudarytos patalpų nuomos/panaudos sutartys jos vadovavimo laikotarpiu bei pabrėžė, kad L. Radzevičiūtės vadovavimo Alytaus miesto teatrui laikotarpiu kai kurios organizacijos užėmė teatro patalpas ir jomis naudojosi be jokio aiškaus teisės pagrindo. Esą tokios išvados buvo skelbiamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitoje.

I. Pilvelytė prašo L. Radzevičiūtės teiginio, kad Alytaus miesto teatro direktorė I. Pilvelytė ir radijo stoties „FM99“ vadovas L. Ramanauskas yra susiję artimais ryšiais, pagrįstumo. Negavus faktais pagrįsto atsakymo, priešingu atveju direktorė tai laikys šmeižtu prieš jos asmenį ir dėl to ketina kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės Etikos komisiją.

Kaip baigsis ši precedento neturinti kova, paaiškės jau šį ketvirtadienį vyksiančiame Alytaus miesto tarybos posėdyje.

Vienas komentaras apie “Alytuje – precedento neturinti kova: ar išliks „FM99“?

  1. Jūsų portalo straipsnių ir toliau niekas nekomentuos, jeigu reikalausite el. pašto adreso!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *