Alytaus miesto taryba rinksis į posėdį: bus tvirtinamas biudžetas

Alytaus miesto taryba rinksis į posėdį: bus tvirtinamas biudžetas 1

Sausio 30 dieną (ketvirtadienį) Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šaukia 9-ąjį savivaldybės tarybos posėdį. 9 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Rolandas Juonys, administracijos direktorius; 15 min.)

2. DĖL TEISĖS ATLIKTI CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS FUNKCIJAS SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (R. Juonys; 5 min.)

3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Dalia Kavolynienė; jaunimo reikalų koordinatorė; 10 min.)

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJŲ (Laura Radzevičiūtė, tarybos narė; 5 min.)

5. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ (Sigitas Leonavičius, tarybos narys; 5 min.)

6. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ (S. Leonavičius; 5 min.)

7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Gintautas Andriuškevičius, Kontrolės komiteto pirmininkas; 5 min.)

8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-10-08 SPRENDIMO NR. T-207 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Vilija Ramanauskienė, Etikos komisijos pirmininkė; 5 min.)

9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-189 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-186 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-135 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-134 „DĖL JURGITOS ŠUKEVIČIENĖS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJA“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-05-23 SPRENDIMO NR. T-139 „DĖL ŠARŪNO KLĖGERIO SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU“ PAKEITIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Inesa Pilvelytė, BĮ Alytaus miesto teatro direktorė; 5 min.)

15. DĖL PRITARIMO PROJEKTAMS IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ IR STATYBOS DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)

16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 5 min.)

17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (V. Mačernienė; 5 min.)

18. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 5 min.)

19. DĖL 2018-05-24 VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIES NR. 2SUN-45-(14.2.56.) / SRN-35-(32.26.) NUTRAUKIMO PRIEŠ TERMINĄ IR PANAUDOS TEISIŲ IŠREGISTRAVIMO IŠ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO (V. Bartusevičienė; 5 min.)

20. DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1996-07-04 SPRENDIMO NR. 621 „DĖL GATVIŲ IR PARKO PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO (V. Bartusevičienė; 5 min.)

21. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 2, ALYTUJE, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO (V. Bartusevičienė; 5 min.)

22. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „GILMERA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 5 min.)

23. DĖL AB „KAUNO GRŪDAI“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 5 min.)

24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.)

25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL AMORTIZACINIŲ ATSKAITYMŲ PASTATŲ NUSIDĖVĖJIMUI ATKURTI NORMATYVŲ IR RINKOS PATAISOS KOEFICIENTŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIAMS APMOKĖTI NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

27. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS 2015-02-02 SUTARTIES NR. N-02/2015 IR 2015-04-07 SUTARTIES NR. N-03/2015 ATNAUJINIMUI (A. Juonienė; 5 min.)

28. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.)

29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-28 SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Juonienė; 5 min.)

30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ, VIEŠŲJŲ, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-390 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ DYDŽIO VIENAM NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOJE DALYVAUJANČIAM MOKINIUI UGDYTI PER MĖNESĮ NUSTATYMO“
PAKEITIMO (V. Valūnas; 5 min.)

32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-11-28 SPRENDIMO NR. T-375 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO (V. Valūnas; 5 min.)

33. DĖL ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO (V. Valūnas; 5 min.)

34. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO SRIČIŲ NUSTATYMO (Adomas Andrušaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; 5 min.)

35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Andrušaitis; 10 min.)

36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-29 SPRENDIMO Nr. T-145 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Andrušaitis; 5 min.)

37. DĖL PRITARIMO PAPILDOMAM SUSITARIMUI PRIE 2018 M. SPALIO 4 D. MEMORANDUMO DĖL BENDRADARBIAVIMO SIEKIANT DIDINTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMĄ (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 5 min.)

38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, koordinuojanti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje; 5 min.)

39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO (R. Juonys; 15 min.)

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.