Viceministrė apie Alytaus švietimo tinklo pertvarką: „Tai turi būti padaryta susitarimo pagrindu“

 

Alytaus miesto savivaldybės nuotrauka.

Taip ilgai lauktas ir kartą atidėtas Alytaus miesto švietimo bendruomenės susitikimas su Švietimo, mokslo  ir sporto ministerijos atstovais įvyko ketvirtadienio popietę savivaldybėje. Ar bendruomenės išgirdo ką nors paguodžiančio ir žadančio? Aišku liko tik viena – pertvarka reikalinga, tačiau tam svarbus bendras visų suinteresuotų šalių susitarimas, kurio pasiekti kol kas nepavyksta.

Naujienų portalo „Dzūkijos veidas“ nuotraukos.

Į susitikimą su Alytaus švietimo bendruomenių atstovais atvykusi ir po jo pertvarkos planuose linksniuojamose mokyklose apsilankiusi viceministrė, prof. dr. Jolanta Urbanovič pabrėžė, kad švietimo tinklo pertvarka turėtų būti įgyvendinta susitarimo pagrindu, remiantis konstruktyviu dialogu.

„Gerai, kad esame čia prieš tai, kol gausime oficialų savivaldybės raštą dėl švietimo tinklo pertvarkos. Šiandien čia kalbama apie tėvelių, vaikų, mokytojų, visos visuomenės ir net valstybės lūkesčius. Kalbama apie labai jautrius klausimus, kurie sueina į trikampį – švietimo kokybę, prieinamumą ir efektyvumą. Labai sudėtinga surasti balansą tarp šių trijų dedamųjų. Jeigu sieksime geresnės kokybės, kainuos daugiau, jeigu sieksime efektyvumo, sumažės prieinamumas, kai kurie lūkesčiai bus nepatenkinti, gali net nukentėti kokybė. Mes, ministerijos atstovai, esame mažiausiai svarbūs dalyviai šiame procese ir susitikime. Kad ir kokį taisyklingą, gražų raštą beparengtume, esmė yra tai, kas bus nuspręsta. O tai turi būti padaryta susitarimo pagrindu, remiantis konstruktyviu dialogu. Norėčiau to ir palinkėti, kad girdėtumėte vieni kitus, suprastumėte ir siektumėte Alytaus kaip augančio miesto, jaunimo miesto statuso“, – kalbėjo viceministrė.

Ministerijos atstovė linkėjo neprarasti to, kas sukurta, užauginta – infrastruktūrą, pedagoginį potencialą, tačiau nepamiršti visa tai naudoti efektyviai. Taip pat ji pabrėžė, kad pertvarkos sprendimų neturėtų įtakoti jokie politiniai, verslo ar asmeniniai interesai. O pagrindinis pertvarkos tikslas esą yra kad kiekvienas vaikas jaustųsi gerai, kad gautų kokybiškas, prieinamas paslaugas, kad Alytus turi būti augantis miestas. J. Urbanovič pabrėžė ir tai, kad tai nebus visiems tinkamas sprendimas, tačiau ieškoti kompromisų būtina.

Po susitikimo savivaldybėje viceministrė be savivaldybės atstovų palydos lankėsi Likiškėlių progimnazijoje, „Drevinuko“ mokykloje-darželyje, „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje.

Į susitikimą atvyko ir Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas. Jis pripažino, kad lyginant visos Lietuvos ir Alytaus švietimo situaciją, pastaroji išties nėra bloga. Taip pat direktorius pabrėžė, kad Dzūkijos sostinėje ūkiui pinigų išleidžiama mažiau negu vidutiniškai šalyje. Jis akcentavo ir tai, kad nesvarbu kokiame mieste tai būtų, visi kalba tą patį.

„Iš to paties Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos galimybių studiją atlikusio „Findep“ galima pasigesti strateginio požiūrio Alytaus vystymosi perspektyvoje“, – sakė A. Aldakauskas. Jis patikino ir tai, kad iki šiol iš savivaldybės oficialiai nėra gautas joks raštas dėl priimamų sprendimų ir prieštaravimų, o kai to bus sulaukta, tada ir bus vertinama, kiek tai atitinka ar pažeidžia įvairius teisės aktus.

Ginti pertvarkos linksniuojamų mokyklų stojo ir Alytaus miesto tarybos narys Sigitas Leonavičius, kuris vardijo konkrečius teisės aktus, metodines rekomendacijas, kuriose aiškiai išdėstyta, kad vykdant švietimo tinko pertvarką, procese turi dalyvauti pedagogai, tėvai, politikai, o pati pertvarka gali būti įvykdyta tik tada, kai yra bendras sutarimas. Esą dabartinis buldozerio principu vykdomos pertvarkos rezultatas – sukiršintos bendruomenės, prieš tėvų, pedagogų valią stumiama vienintelė idėja.

„Negalima tinklo pertvarkos vykdyti per jėgą, nes jau trisdešimt metų gyvename nepriklausomoje Lietuvoje. Alytuje jūs matote reiškinį, kai mokiniai, tėvai eina į mitingus prie Rotušės, vaikai su negalia verkia – dėdės, negriaukit mūsų mokyklos. Taip negalima. O dabar šių linksniuojamų įstaigų bendruomenės strese gyvena jau du mėnesius“, – kalbėjo politikas. Jis akcentavo, kad bendruomenių pasiūlymų būta daug ir įvairių, o ministerijai bus siunčiamas tik vienas, sprendimo projektas.

Susitikimo pradžioje žodį tarė ir Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis, ir vicemerė Jurgita Šukevičienė. Miesto vadovai kalbėjo apie tai, kad miesto švietimo tinklo pertvarka yra būtina, tačiau bendro sutarimo kol kas nėra. Meras įvardijo ir vieną opiausių pastarųjų metų problemą, kad į Alytaus miesto darželius patekti bandančių vaikų yra daugiau nei yra laisvų vietų, kad tenka laukti eilėse. Taip pat įvardijo ir pedagogų bei jų padėjėjų trūkumo problemą. Miesto vadovas kalbėjo ir apie kai kurių švietimo įstaigų pastatų būklės sudėtingumą ir konstatavo faktą, kad švietimo įstaigų ploto yra daugiau negu yra poreikis dabartiniam vaikų skaičiui.

Susitikimo metu progą apginti reorganizacijos linksniuojamas mokyklas turėjo ir jų atstovai, tėvai. Jie kvietė vadovautis sveiko proto logika, įsijausti į neįgalius vaikus auginančių šeimų padėtį. Taip pat ne kartą buvo išreikštas nepasitikėjimas tiek Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos galimybių studiją atlikusiu „Findep“, tiek Alytaus miesto švietimo tinklo vadovu Vytuoliu Valūnu. Atstovai kai kuriuos argumentus, kodėl konkrečios įstaigos turėtų būti reorganizuojamos, vadino niekiniais ir pateikė savuosius. Keltas klausimas, kodėl iš tėvų yra atimama galimybė rinktis, kurioje ugdymo įstaigoje turėtų būti ugdomi jų vaikai, o konkrečiai nurodoma, kur pertvarkos proceso metu turėtų būti jie perkeliami. Tai esą pažeidžiamos jų teisės.

Sprendimą dėl Alytaus miesto švietimo tinklo pertvarkos dar turės palaiminti Švietimo, mokslo  ir sporto ministerija, o vasario pabaigoje galutinį verdiktą turės priimti  Alytaus miesto tarybos nariai.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.