Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis 1

Gruodžio 18 dieną (trečiadienį) Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šaukia 8-ąjį savivaldybės tarybos posėdį. 9 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-27 SPRENDIMO NR. T-280 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO MĖNESIO PASLAUGŲ KAINŲ SPORTO ŠAKŲ ORGANIZUOTŲ GRUPIŲ SPORTININKAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO BŪDO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Andrius Jučas, savivaldybės tarybos narys; 10 min.)

2. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (Rolandas Juonys, administracijos direktorius; 10 min.)

3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Neringa Rinkevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotoja; 10 min.)

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

5. DĖL PRITARIMO 2014–2020 M. LIETUVOS IR RUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTUI „KURIANT TILTUS: TURIZMO IR KULTŪROS VYSTYMAS SOVETSKO IR ALYTAUS REGIONUOSE“ (Inesa Pilvelytė, biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro direktorė; 5 min.)

6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-19 „DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS MOKAMOS PASLAUGOS – GRIPO TESTO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Marius Jasaitis, VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius; 5 min.)

7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-10-31 SPRENDIMO NR. T-237 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (M. Jasaitis; 5 min.)

8. DĖL PRITARIMO GERIATRIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS BEI PRIEINAMUMO GERINIMO ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE PROJEKTUI (Artūras Vasiliauskas, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius; 5 min.)

9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-75 „DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 5 min.)

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 5 min.)

11. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ KALNĖNŲ G. 2B, ALYTUJE, NUOMOS NE KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

12. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VŠĮ „ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA“ (A. Juonienė; 5 min.)

13. DĖL INVESTAVIMO ALYTAUS PRAMONĖS PARKE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (A. Juonienė; 10 min.)

14. DĖL UAB „SAUKESTA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 5 min.)

15. DĖL UAB „VEKTRONA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (A. Juonienė; 5 min.)

16. DĖL PAVADINIMO GATVEI SUTEIKIMO (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas; 5 min.)

17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

18. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI DĖL EUROPOS KOMISIJOS FINANSUOJAMO PROJEKTO „BRIDGE“ VYKDYMO (V. Valūnas; 5 min.)

19. DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO (V. Valūnas; 5 min.)

20. DĖL ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO (V. Valūnas; 5 min.)

21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-24 SPRENDIMO NR.T-315 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS IR JŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)

22. DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIAI IR ĮGALIOJIMO JĄ PASIRAŠYTI (Roberta Samuolytė-Kisielienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 5 min.)

23. DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO SRITIES IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, koordinuojanti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje; 10 min.)

24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (I. Rutkauskienė; 10 min.)

25. INFORMACIJA APIE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS VEIKLĄ 2019 METAIS (Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos pirmininkė; 10 min.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.