Dėl mokyklų tinklo pertvarkos – švietimo tarybos „veto”

Alytaus miesto savivaldybės švietimo taryba pasiuntė neigiamą žinutę vietos politikams dėl nuo kitų metų ketinamos įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos. Pirmadienį į posėdį susirinkę švietimiečiai nepritarė nė vienam iš dešimties pertvarkos siūlymų, jau nugulusių į sprendimo projektą.

Švietimo tarybos neįtikino jo aiškinamajame rašte išdėstyti teiginiai, jog pertvarka padės sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą kainą, savivaldybei pakeliamą kainą. Ja esą siekiama, kad mokyklų tinklas būtų darniai veikianti, nuolat atsinaujinanti, švietimo programų įvairovę, jų prieinamumą ir švietimo kokybę užtikrinanti sistema.

Nė vieno „už”, dešimtys – „prieš“ ir vos keli „susilaikymai“ lydėjo sprendimus nugriauti Likiškėlių progimnazijos pastatą ir vietoje jo pastatyti naują; reorganizuoti „Sakalėlio“ pradinę mokyklą bei „Drevinuko“ mokyklą-darželį, prijungiant jas prie Vidzgirio progimnazijos; Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklą pertvarkyti iš biudžetinės į viešąją įstaigą ir prijungti prie Šv. Benedikto gimnazijos.

Švietimo tarybos narių pritarimo susilaukė vos du siūlymai: Piliakalnio progimnaziją palikti kaip atskirą juridinį vienetą, kuriame galėtų būti komplektuojama po dvi 1-8 klases bei Pedagoginę psichologinę tarnybą pertvarkyti į Švietimo pagalbos centrą ir perkelti į laisvas ka-kurios švietimo įstaigos patalpas.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo taryba – visuomeninė organizacija, kurią sudaro švietimo įstaigų bendruomenių išrinkti atstovai: po vieną mokinį iš bendrojo ugdymo mokyklų; po vieną mokytoją arba kitą pedagoginį darbuotoją iš visų savivaldybės švietimo įstaigų; po vieną mokinio tėvą iš savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų.

Švietimo taryba priima rekomendacinio pobūdžio nutarimus ir siūlymus miesto savivaldybės švietimo politikos formavimo, švietimo organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais, juos teikia Alytaus miesto savivaldybės tarybai bei administracijai.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.