Alytaus švietimo tinklo pertvarkos pasiūlymai jau pateikti tarybos verdiktui

Alytiškiai jau gali susipažinti su Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos darbo grupės tarybos verdiktui pateiktais švietimo tinklo pertvarkos siūlymais. Turbūt visiškai netikėtais jų vadinti nevertėtų, nes jie buvo rengiami atsižvelgiant į dar vasaros pradžioje bendrovės  „FINDEP“ pateiktą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos galimybių studiją. Iš viso pateikta dešimt pasiūlymų, o dėl pritarimo jiems dar turės balsuoti taryba. Siūloma pertvarką įgyvendinti jau nuo ateinančių naujų mokslo metų.

Siūlo griauti mokyklą ir statyti naują

Parengtame projekte siūloma Likiškėlių progimnazijos pastatą nugriauti ir pastatyti naują, modernią mokyklą, skirtą 400 vaikų ugdyti. Laikinai Likiškėlių progimnazijos 1-4 klasių mokinius ir  mokytojus  perkelti į Vidzgirio progimnaziją, o 5-8 klasių  mokinius – į Dainavos progimnaziją. Konstatuojama, kad Likiškėlių progimnazijos būklė kritinė – pastatas nuo statybos nerenovuotas.  Ugdymosi sąlygos kenksmingos. Nors pagrindinės progimnazijos erdvės sutvarkytos (kabinetai,  valgykla,  biblioteka, stogas), tačiau visos kitos erdvės – kritinio stovio. Tam, kad būtų išspręsta ši problema, reikia renovuoti visą pastatą. Galima renovacijos kaina – beveik 5 milijonai Eur su PVM.

Esą renovavus pastatą, nebus išspręsta pastato užpildymo problema. Pastato griovimas atsieitų daugiau nei 1 milijoną Eur su PVM ir naujo pastato statyba kainuotų per 3 milijonus Eur su PVM.  Priimant tokį sprendimą, būtų išsaugotos darbo vietos, mikrorajone būtų užtikrintas pradinio ugdymo prieinamumas.

Prie Vidzgirio progimnazijos jungs dvi įstaigas

Projekte numatyta reorganizuoti ir Alytaus „Sakalėlio“ pradinę mokyklą, ją prijungiant prie Vidzgirio progimnazijos bei paliekant mokinius ugdyti dabartiniame pastate. Kai Likiškėlių progimnazijos mokiniai sugrįš į pastatytą naują mokyklos pastatą, „Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokiniai kartu su mokytojais būtų perkeliami į Vidzgirio progimnazijos pastatą.

Atlaisvinus pradinės mokyklos patalpas bus sumažintos išlaidos aplinkos išlaikymui daugiau kaip 147,3 tūkst. Eur per metus. Teigiama, kad „Sakalėlio“ pradinės mokyklos sporto salė ir lauko sporto aikštelė neatitinka higienos normų, trūksta lėšų mokyklos modernizavimui ir infrastruktūros sutvarkymui (pastato apšiltinimui, vidaus patalpų rekonstrukcijai ir remontui, vėdinimo, šildymo ir nuotekų sistemų atnaujinimui. Mokykloje veikiančios sistemos eksploatuojamos nuo 1975 m.,  todėl  yra susidėvėję, neveikia pagal paskirtį ar yra ekonomiškai nuostolingos. Be to, mokykla veikia buvusio darželio patalpose, kurios netinkamos bendrojo ugdymo programą vykdančios  įstaigos veiklai.  Perkėlus mokinius į kitas, didesnes, higienos normas atitinkančias ir komfortiškas sąlygas turinčią Vidzgirio progimnaziją, bus užtikrinta ir tinkama mokinių ugdymosi kokybė.

Reorganizuoti siūloma ir Alytaus „Drevinuko“ mokyklą-darželį jį prijungiant prie Vidzgirio progimnazijos bei paliekant jo mokinius tame pačiame pastate. Bus vykdoma stebėsena dėl ikimokyklinio ugdymo poreikio tenkinimo Alytaus  miesto   savivaldybėje. Esant reikalui, dalį pradinių klasių bus galima perkelti į Vidzgirio progimnazijos  pastatą. Likusios laisvos patalpos galės būti naudojamos ikimokykliniam ugdymui.

Pertvarka mosuojama suaugusiųjų ir jaunimo mokyklai

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklą siūloma pertvarkyti iš biudžetinės į viešąją įstaigą ir prijungti prie Alytaus šv. Benedikto gimnazijos, įkuriant Suaugusiųjų ir jaunimo skyrių ir Alytaus   pataisos namų skyrių. Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos suaugusiųjų klasių mokinius (išskyrus   esančius  Alytaus   pataisos   namuose) ir jaunimo klasių mokinius siūloma perkelti į Panemunės progimnazijos patalpas, kuriose veiktų Alytaus šv. Benedikto gimnazijos Suaugusiųjų ir jaunimo   skyrius. Esą taip pagerėtų Panemunės progimnazijos patalpų užpildomumas. Dabartinį Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos pastatą būtų galima naudoti kitoms miesto reikmėms, o modernią sporto salę perduoti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos padalinius – Saugaus eismo klasę ir Rusų šeštadieninę mokyklą siūloma perduoti Alytaus jaunimo centrui, kuris naudojasi patalpomis Vingio g. 15A. Tame pačiame pastate yra įkurta ir Saugaus eismo klasė.

Dabartinį Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos pastatą naudoti kitoms miesto reikmėms, o modernią sporto salę perduoti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centrui.

Siūloma pertvarkyti ir Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybą. Ją siūloma pervadinti į Alytaus miesto švietimo pagalbos centrą ir perkelti į atsilaisvinusias vienos iš įstaigų patalpas.

Alytaus Piliakalnio progimnaziją siūloma palikti kaip atskirą juridinį vienetą, kuriame būtų komplektuojama po dvi 1– 8 klases.

Už save kalbantys faktai

Alytaus miesto švietimo tinklo pertvarka vykdoma siekiant sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, savivaldybei pakeliamą   kainą. Siekiama, kad mokyklų tinklas būtų darniai veikianti, nuolat atsinaujinanti, švietimo programų įvairovę, jų prieinamumą ir švietimo kokybę užtikrinanti sistema.

Alytaus mieste – 59,77 proc. mokinių skaičius Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose ženkliai sumažėjo: 2002 m. buvo 13 321 mokinys, o 2018 m. 6 825 mokiniai (sumažėjo 51,2 proc.). Tai lėmė didesnes mokyklų infrastruktūros išlaikymo sąnaudas – Alytaus miesto savivaldybė iš biudžeto švietimui skyrė 2017 m. – 23199,3 tūkst. Eur, 2018 m. – 23722,3 tūkst. Eur,  2019 m. 26398,5 tūkst. Eur. Dėl tinkamai nesutvarkyto švietimo įstaigų tinklo savivaldybei 2019 m. iš biudžeto reikėjo pridėti 807,6 tūkst. Eur.

Alytaus  miesto  savivaldybės   švietimo  įstaigų  tinklo pertvarka leis sutaupytas lėšas panaudoti švietimo kokybei gerinti: švietimo vadybininkų, mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, ugdymo aplinkai modernizuoti, švietimo pagalbai mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems ugdymo procese dalyvaujantiems asmenims efektyvinti ir aukštesniems mokymosi rezultatams siekti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.