Kaip greit sensta ir tuštėja Dzūkija?

Statistika rodo, kad gyventojų skaičius šalyje mažėja, o visuomenė sparčiai sensta. Su tuo neišvengiamai susiduria ir atskiri regionai bei jų savivaldybės. Kalbant apie gyventojų mažėjimo ir visuomenės senėjimo problemas, Alytaus apskritis yra ne išimtis. Dzūkija pasižymi tuo, kad turi daugiausiai ilgaamžių žmonių, o Alytaus rajonas yra vienintelis iš apskrities savivaldybių, kur gyventojų skaičius augo, nors ir nežymiai.

Apskrityje gyventojų mažėja

Statistikos departamento specialistai akcentuoja, kad ypač regionuose mažėja reprodukcinio amžiaus moterų ir jos vidutiniškai gimdo tik po vieną vaiką. Taip pat kaimiškuose regionuose moterų skaičius yra mažesnis negu vyrų.

Šių metų pradžioje didžiausioje Alytaus apskrities Alytaus miesto savivaldybėje gyveno per 50 tūkst. gyventojų. Alytaus rajone – per 26 tūkst., Varėnos rajone – per 21 tūkst., Druskininkų savivaldybėje – per 19 tūkst. ir Lazdijų rajone – daugiau kaip 18,5 tūkst. gyventojų.

Dar 2015 metais Alytaus mieste buvo daugiau kaip 55 tūkst.gyventojų, Alytaus rajone  per 27 tūkst., Druskininkuose ir Lazdijuose – per 20 tūkst., Varėnoje – 23,5 tūkst. gyventojų.

Lyginant 2018 ir šių metų gyventojų skaičių savivaldybėse, Alytaus rajonas yra vienas iš aštuonių visos šalies administracinių vienetų ir vienintelė iš visų Alytaus apskrities savivaldybių, kur gyventojų skaičius augo, nors ir nežymiai. Kitose apskrities ir visos šalies savivaldybėse gyventojų skaičius tik traukėsi.

Viena gyventojų skaičiaus mažėjimą lemiančių priežasčių yra emigracija. Alytaus apskrityje nuo 1994 metų daugiausiai emigravusiųjų buvo 2010 metais (per 8 tūkst. gyventojų). Nuo 2015 metų emigruojančiųjų skaičius kasmet mažėjo ir pernai iš apskrities emigravo beveik 5,5 tūkst. žmonių.

Iš Alytaus miesto pernai išvyko per 2 tūkst. ir atvyko apie 1,1 tūkst. žmonių. Iš Alytaus rajono savivaldybės pernai emigravo per 8,5 šimto, o atvyko per 1,2 tūkst. žmonių. Iš Druskininkų išvyko per 900, o atvyko per 800 gyventojų.

Iš Lazdijų pernai emigravo per 700, o atvyko per 5,5 šimto žmonių. Iš Varėnos išvyko daugiau kaip 8,5 šimto, o atvyko per 600 žmonių. Šiame kontekste labiausiai išsiskiria Varėnos kraštas, nes tai vienintelė Alytaus apskrities savivaldybė, kurioje emigrantų skaičius pastaraisiais metais tik didėja.

Daugiausia pensinio amžiaus žmonių – Varėnoje ir Lazijuose

Vertinant gyventojų pasiskirstymą savivaldybėse pagal amžių, didžiausią procentą vaikų iki 15 metų turi Alytaus rajono savivaldybė (14 proc.). Kitose apskrities savivaldybėse šie rodikliai  siekia per 13 procentų. Daugiausia darbingo amžiaus žmonių turi Alytaus miestas (62 proc.), o kitose savivaldybėse jų sudaro per 59 procentus.

Didžiausią skaičių pensinio amžiaus žmonių turi Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybės (27 proc.), o mažiausiai šios amžiaus grupės gyventojų yra Alytaus mieste (24 proc.).

Lyginant visos Lietuvos ir Alytaus apskrities rezultatus, tai vaikų iki 15 metų amžiaus šalyje rodikliai kiek aukštesni – jie sudaro 16 procentų visos šalies gyventojų, o apskrityje apie 14 procentų. Šalyje darbingo amžiaus žmonių yra kiek daugiau nei 61 procentas, kai apskrityje jų apie 60 procentų. Senyvo amžiaus žmonės sudaro 22 procentus visos šalies gyventojų, kai apskrityse šies rodilkliai siekia apie 26 procentus.

Statistikos departamentas pateikia iki kitokius savivaldybių visuomenės senėjimo rodiklius – demografinės senatvės koeficientą. Tai pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus. Didžiausias senatvės koeficientas šių metų pradžioje buvo Varėnos (204) ir Lazdijų rajono (196) savivaldybėse. Jauniausia visuomene galima laikyti Alytaus miesto gyventojus (168).

Amžiaus trukmė ilgėja

Apimant visą Alytaus apskritį, statistika rodo, kad joje daugiau žmonių miršta negu gimsta. Tačiau lyginant atskirus apskrities administracinius vienetus, daugiau gimstančių žmonių negu mirštančių tūkstančiui gyventojų tenka tik Alytaus ir Druskininkų savivaldybėse, o Alytaus, Lazdijų ir Varėnos rajonuose daugiau žmonių miršta nei gimsta.

Lyginant pastarųjų dešimties metų laikotarpį, vidutinės gyvenimo trukmės rodikliai sparčiai kilo į viršų. Jeigu Alytaus apskrityje 2008 metais vidutinė gyvenimo trukmė siekė 71 metus, tai 2018 metais ji šoktelėjo per penkis metus į priekį – iki 76 metų. Tiesa, reikėtų pabrėžti, kad moterų vidutinė gyvenimo trukmė yra žymiai ilgesnė. 2008 metais Alytaus apskrities vyrų vidutinė gyvenimo trukmė buvo 65 metai, o moterų net 13 metų ilgsnė. Dabar vyrai gyvena vidutiniškai iki 71-erių, moterys – 10 metų ilgiau.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *