Atliekų tvarkymui Druskininkuose – išskirtinis dėmesys

Druskininkų savivaldybė, siekdama, kad kurortas ir šalia jo esančios gyvenvietės būtų tvarkingos, o gyventojai galėtų patogiai ir nebrangiai atsikratyti atliekomis, dalyvauja įvairiuose projektuose, nuolat domisi naujomis atliekų surinkimo ir tvarkymo technologijomis ir stengiasi jas įdiegti savivaldybės teritorijoje.

Savivaldybės administracijos vadovai, specialistai kartu su UAB ,,Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” darbuotojais praėjusią savaitę aptarė vykdomą ES struktūrinių fondų projektą Druskininkų savivaldybėje. Šiame projekte dalyvauja visos regiono savivaldybės, gavusios projektui ES paramą.

Druskininkų savivaldybė kartu su UAB ,,Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ intensyviai vykdo projektą pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos penktojo prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.2.1–APVA–R–008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Pagal šį projektą, Druskininkai pirmieji Lietuvoje išdalijo privačių namų gyventojams konteinerius maisto atliekoms ir pradėjo atskirą maisto atliekų surinkimą. Gyventojai gavo 990 konteinerių su oro cirkuliavimo filtru ir talpas aliejui ir riebalams surinkti bei specialius kibirėlius maisto atliekoms.

Projektas taip pat sudarys galimybes pakeisti senųjų konteinerių apdailas, sutvarkyti nuovažas, sudėti naujas trinkeles ir atnaujinti informacinius stendus. Iš projekto lėšų taip pat planuojama atnaujinti 72 pusiau požemines konteinerių aikšteles Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Bus įrengiamos 7 naujos pusiau požeminių konteinerių atliekų surinkimo aikštelės prie Leipalingio ir Viečiūnų sodų.

Naujas žingsnis įgyvendinant projektą – konteinerių maisto atliekoms įrengimas prie daugiabučių namų.

Šiuo metu vyksta projektavimo darbai, kad būtų įrengti 44 pusiau pažeminiai konteineriai maisto atliekoms surinkti iš daugiabučių gyvenamųjų namų. Planuojama, kad šie konteineriai bus įrengti 2020 metais prie esamų pusiau požeminių konteinerių atliekų surinkimo aikštelių. Kitaip sakant, atliekų surinkimo aikštelėje šalia keturių ar penkių esamų konteinerių atsiras dar vienas – maisto atliekoms.

Taip pat pagal šį projektą savivaldybėje plečiama ir rekonstruojama jau esama didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė Gardino g. 100–102, Druskininkai.

2019 m. pabaigoje – 2020 m. pradžioje planuojama įrengti didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelę Verpėjų g. 26A, Viečiūnuose. Savivaldybei bei gyventojams aikštelės įrengimas papildomai nieko nekainuos, nes darbai bus atlikti įgyvendinant regioninį projektą. Tokios aikštelės įrengimo būtinybė atsirado po to, kai 2018 m. savivaldybė dėl aplinkosaugininkų ir miškininkų keliamų reikalavimų buvo priversta uždaryti ir likviduoti 9 stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijose.

Druskininkų savivaldybės gyventojai moka tik už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą, kitos atliekos tvarkomos nemokamai. Atliekų tvarkymo vietinės rinkliavos dydis Druskininkuose yra vienas mažiausių regione ir Lietuvoje.

Mišrių komunalinių atliekų kiekis Druskininkų savivaldybėje išlieka stabilus trejus metus iš eilės, tai reiškia, kad gyventojai ir verslo įmonės išmoko atliekas rūšiuoti.

Per metus atliekų kiekis Druskininkų savivaldybėje sudaro apie 10 tūkst tonų, iš jų mišrios komunalinės atliekos – apie 5,6 tūkst. tonų.

Atliekų tvarkymas Druskininkų savivaldybei kasmet kainuoja apie milijoną eurų.

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė pastebėjo, jog dalyvavimas ES lėšomis finansuojamame projekte padeda Druskininkams moderniau ir taupiau spręsti atliekų tvarkymo problemas.

“Džiaugiamės, jog anksčiau,  nei to reikalavo Europos Sąjungos direktyvos, vieniems iš pirmųjų Lietuvoje, mums pavyko išspręsti maisto atliekų tvarkymo problemas. Pasitelkdami naujas technologijas, tinkamai tvarkydami maisto atliekas, mes galime amortizuoti rinkliavos už atliekų tvarkymą didėjimą. Atskirdami maisto atliekas nuo komunalinių, sudarome galimybę nedidinti  atliekų tvarkymo mokesčio mūsų savivaldybės gyventojams ir verslui”, – sakė savivaldybės administracijos direktorė.

Druskininkų savivaldybės informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.