Šaukiamas Alytaus rajono tarybos posėdis

Birželio 6 dieną (ketvirtadienį) Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas šaukia savivaldybės tarybos posėdį. 14 val. rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. Dėl konkurso į Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktoriaus pareigas organizavimo ir įgalioto organizuoti konkurso asmens paskyrimo (2 min.). Pranešėja — Erinija Perednikaitė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėja.

2. Dėl konkurso j Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direktoriaus pareigas organizavimo ir įgalioto organizuoti konkursą asmens paskyrimo (2 min.). Pranešėja — Erinija Perednikaitė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėja.

3. Dėl Alytaus rajono savivaldybės atstovo skyrimo į Dzūkijos nacionalinio parko jungtine tarybą (1 min.). Pranešėja — Erinija Perednikaitė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėja.

4. Dėl viešojo intereso gynimo nustatant plaukiojimo sąlygas Didžiulio (Daugų) ežere (5 min.). Pranešėja — Dalia Kitavičienė, Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

5. Dėl pritarimo projektui (3 min.). Pranešėja — Dalia Burlinskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja, vykdanti savivaldybės gydytojo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

6. Dėl Alytaus rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo (3 min.). Pranešėjas — Paulius Šarakojis, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistas.

7. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo (2 min.). Pranešėja — Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.

8. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. K-243 „Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Alytaus rajone“ pakeitimo (2 min.). Pranešėja — Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.

9. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. K-242 „Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį“ pakeitimo (2 min.). Pranešėja — Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.

10. Dėl patalpų perėmimo (2 min.). Pranešėja — Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.

11. Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės teikiamos atlygintinos paslaugos kainos nustatymo (3 min.). Pranešėja — Giedrė Ilgūnaitė, viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė.

12. Dėl Alytaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo dalies nuomos (2 min.). Pranešėja — Giedrė Ilgūnaitė, Architekto skyriaus vedėja.

13. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatves geografinių charakteristikų keitimo (2 min.). Pranešėja — Giedrė Ilgūnaitė, Architekto skyriaus vedėja.

14. Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimo ir populiacijos reguliavimas“ (2 min.). Pranešėja — Kristina Kamičaitytė, Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

15. Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitos patvirtinimo (2 min.). Pranešėja — Gintarė Navickienė, Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

16. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. K-8 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (5 min.). Pranešėja — Onutė Mikalonienė, Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė.

17. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo (5 min.). Pranešėja — Indrė Gočeldiené, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė.

18. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko skyrimo (2 min.). Pranešėja — Indrė Gočeldiené, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė.

19. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo (2 min.). Pranešėja — Indrė Gočeldienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė.

20. Dėl Alytaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (5 min.). Pranešėja — Indrė Gočeldiené, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyt. specialiastė.

21. Dėl Alytaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (2 min.). Pranešėja — Indrė Gočeldienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialiastė.

22. Dėl ikimokyklinio ugdymo skyrių darbo vasaros laikotarpiu (3 min.). Pranešėjas — Jonas Žemaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.

23. Dėl Alytaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo (2 min.). Pranešėjas — Jonas Žemaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.

24. Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo (30 min.). Pranešėjas — Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.