Alytaus miesto garbės piliečio vardas – ilgamečiam „Astros“ vadovui Semionui Bondarevui

Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendė Garbės piliečio vardą suteikti mašinų gamyklos „Astra“ valdybos pirmininkui ir buvusiam ilgamečiam šios gamyklos vadovui Semionui Bondarevui – už nuopelnus Alytaus miesto verslui, pasiekimus kuriant Alytaus pramonę, miesto vardo garsinimą, nuolatinę paramą sportui ir kultūrai, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame ir politiniame miesto gyvenime.

Jo kandidatūrą pasiūlė AB mašinų gamyklos „Astra“ kolektyvas.

Garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui, miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje. Tradiciškai Alytaus miesto šventės metu garbės piliečiui įteikiamas garbės piliečio ženklas ir garbės piliečio liudijimas. Pastarasis įregistruojamas Alytaus miesto garbės piliečių knygoje.

Pir­mą kartą Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio vardas suteiktas 2000 me­tais. Alytus šiuo metu turi 23 garbės piliečius.

Be S. Bondarevo šiais metais Alytaus miesto garbės piliečiais buvo pasiūlyti muzikas ir pedagogas Juozas Karpavičius (po mirties), ilgametis Alytaus apskrities ligoninės vadovas gydytojas Stasys Kudirka (po mirties), buvęs Alytaus kolegijos direktorius ir pedagogas Vytautas Lubauskas (po mirties) ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos bei Statybininkų asociacijos narys, buvęs ilgametis Lietuvos inžinierių sąjungos Alytaus bendrijos pirmininkas, statybininkas, inžinierius Antanas Jonas Minkevičius.

Viršelis – bendrovės „Astra“ archyvo nuotr.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.