Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Gegužės 23 dieną (ketvirtadienį) Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis šaukia 2-ąjį savivaldybės tarybos posėdį. 9 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

2. DĖL SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU (-A) (Nerijus Cesiulis, savivaldybės meras; 10 min.)

3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO (N. Cesiulis; 10 min.)

4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO (D. Jezukevičienė; 10 min.)

5. DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO SUDARYMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJOS DELEGAVIMO Į VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ IR ĮGALIOJIMŲ JAI SUTEIKIMO (D. Jezukevičienė; 5 min.)

7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBĄ (D. Jezukevičienė; 5 min.)

8. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO MENO TARYBĄ (D. Jezukevičienė; 5 min.)

9. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (D. Jezukevičienė; 10 min.)

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (N. Cesiulis; 10 min.)

11. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2018 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI (Jurijus Červiakovskis, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius; 10 min.)

12. DĖL UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGOS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO (Tomas Valatka, UAB „Dzūkijos vandenys“ Ekonomikos ir pardavimų departamento direktorius; 10 min.)

13. DĖL PRITARIMO LATVIJOS, LIETUVOS IR BALTARUSIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTAMS (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 5 min.)

14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-11-29 SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL PRITARIMO ŠEIMAI ARTIMOS APLINKOS SUKŪRIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 5 min.)

15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-130 „DĖL PRITARIMO NEKENKSMINGŲ APLINKAI VIEŠOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTE PROJEKTUI“ PAKEITIMO (N. Rinkevičiūtė; 5 min.)

16. DĖL 2020 M. ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE NUSTATYMO (Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)

17. DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1996-07-04 SPRENDIMO NR. 621 „DĖL GATVIŲ IR PARKO PAVADINIMŲ“ PAKEITIMO (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)

18. DĖL SUTIKIMO SUJUNGTI ŽEMĖS SKLYPUS, ESANČIUS NAUJOJOJE G. 136D IR VERSLO G. 10, ALYTAUS PRAMONĖS PARKE (V. Bartusevičienė; 5 min.)

19. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO PUTINŲ G. 31B, ALYTUJE, PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 5 min.)

20. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ARTOJŲ G. 10B, ALYTUJE, PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 5 min.)

21. DĖL 2020 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ ALYTAUS MIESTE NUSTATYMO (A. Juonienė; 5 min.)

22. DĖL SUTIKIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-95 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „EUROTRANSA“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

23. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „MULDAIGIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (A. Juonienė; 5 min.)

24. DĖL SUTIKIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ PERDUOTAME PASTATE DAUGŲ G. 7, ALYTUJE (A. Juonienė; 5 min.)

25. DĖL 2015-05-28 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-796(38.5) PRATĘSIMO (A. Juonienė; 5 min.)

26. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS  (A. Juonienė; 5 min.)

27. DĖL SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (A. Juonienė; 5 min.)

28. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE (A. Juonienė; 5 min.)

29. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 5 min.)

30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-28 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SKATINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-03-28 SPRENDIMO NR. T-87 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Juonienė; 5 min.)

33. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28 A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS (A. Juonienė; 5 min.)

34. DĖL PRITARIMO LIETUVOS SKAUTIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI IR ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUTARTĮ (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja; 5 min.)

35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-28 SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO(R. Ališauskienė; 10 min.)

36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

37. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 5 min.)

38. DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 5 min.)

39. DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS DZŪKIJOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 5 min.)

40. DĖL FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

41. DĖL ALYTAUS „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 5 min.)

42. DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO, DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 5 min.)

43. DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-31 „DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS(R. Ališauskienė; 5 min.)

45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-19 SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL ALYTAUS DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ PERTVARKYMO, PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR ALYTAUS DAINAVOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 PAPUNKČIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO, „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ, PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS, DAINAVOS, ŠALTINIŲ, VIDZGIRIO, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ, DAILĖS IR MUZIKOS MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 IR 1.15 PAPUNKČIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-06-29 SPRENDIMO NR. T-252 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE ĮGYVENDINIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 5 min.)

48. DĖL PRITARIMO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO PRIEMONĖS PROJEKTAMS (Irma Maskeliūnienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė; 5 min.)

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *