Teismo verdiktas: Alytaus kolegijos direktorė turi būti atleista iš pareigų

Alytaus kolegijos direktorė Danutė Remeikienė turi būti atleista iš pareigų – taip penktadienį nusprendė Kauno apygardos teismas, palikęs galioti Alytaus apylinkės teismo sprendimą dėl Alytaus kolegijos valdymo organų priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais, kuriais vadovaujantis D. Remeikienė kolegijos direktore penkerių metų kadencijai išrinkta trečią kartą iš eilės. Teismo nutartis įsigaliojo jos priėmimo dieną.

D. Remeikienė Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­są laimėjo 2008, 2013 ir 2018 metais. Tai užkliuvo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai, nes Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mas numato, jog tas pats asmuo tos pačios aukštosios mokyklos direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne ankščiau kaip po penkių metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra. Tai reiškia, jog Alytaus kolegijos direktorė D. Remeikienė trečiajai kadencijai buvo paskirta neteisėtai.

Ministerija kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą prašydama panaikinti Alytaus kolegijos tarybos ir akademinės tarybos protokolinius sprendimus, kurių pagrindu D. Remeikienė buvo paskirta eiti Alytaus kolegijos direktorės pareigas ir praeitų metų lapkritį prašymas buvo patenkintas.

Alytaus apylinkės teismas, išanalizavęs byloje pateiktus dokumentus, nustatė, kad nuostata, jog mokymo įstaigos direktoriumi asmuo gali būti renkamas ne ilgesnės nei penkių metų trukmės kadencijoms ir ne daugiau nei dviem kadencijoms iš eilės, priėmus naują Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą, išliko nepakitusi – tiek 2008 m., D. Remeikienei tapus direktore, tiek ir 2018 m., trečiąjį kartą išrinkus ją į kolegijos direktorės pareigas, įstatymuose buvo aiškiai reglamentuotas kadencijų skaičius.

Alytaus kolegijos atstovai viso teisinio proceso metu laikėsi pozicijos, jog pirmai kadencijai Alytaus kolegijos direktorė buvo paskirta, vadovaujantis senąja tvarka ir galiojant senajam aukštojo mokslo įstatymui. 2009 metų balandžio 3 d. buvo priimtas naujas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, kurio pagrindu buvo keičiama valstybinių aukštųjų mokyklų teisinė forma, jų valdymo ir organizacinė struktūra, kolegialių valdymo organų įgaliojimai. Atsižvelgiant į tai, Alytaus kolegijos direktorė pagal naujai įsigaliojusią tvarką paskirta ne trečiajai, o tik antrajai kadencijai.

Nepalankus Kauno apygardos teismo sprendimas – tai ne vienintelė prasta žinia D. Remeikienei šią savaitę. Trečiadienį vykusiame posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog D. Remeikienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti ir įstaigos finansiniais ištekliais ne tarnybos tikslams. Tiriant nustatyta, kad Alytaus kolegijos lėšomis buvo apmokėtos asmeninio pobūdžio publikacijos apie D. Remeikienę rengimo ir leidybos išlaidos.

VTEK išplatintame pranešime spaudai rašoma, jog 2016-ųjų lapkritį Alytaus kolegija ir Visuomeninių iniciatyvų paramos fondas (VIPF) sudarė viešinimo sutartį, kurią pasirašė švietimo įstaigos direktorė D. Remeikienė. VIPF įsipareigojo parengti ir išspausdinti vieną straipsnį apie Alytaus kolegijos veiklą ir jos vadovą leidinyje „Lietuvos 100-mečio vadovai“, panaudojant švietimo įstaigos logotipą. Tiražas – 1 000 vienetų, straipsnio apimtis – keturi vidiniai puslapiai, įskaičiuojant iliustracijas, suma mokėjimui – 2 407,90 Eur.

VTEK manymu, leidinyje „Lietuvos 100-mečio vadovai“ publikuojama informacija skirta asmenybių, o ne institucijų pristatymui. Alytaus kolegijos lėšomis apmokėta publikacija buvo pavadinta „Danutė Remeikienė: „Visuomet dirbau ne dėl apdovanojimų“, didžiąją jos dalį sudaro asmeninio pobūdžio informacija apie pačią D. Remeikienę (vardijami jos nuopelnai ir asmeninės savybės), bet ne apie Alytaus kolegiją ar šios įstaigos veiklą. VTEK vertinimu, tokios informacijos rengimas ir publikavimas nevertintinas kaip informavimas apie kolegijos veiklą ir neturėjo būti dengiamas pastarosios lėšomis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *