Šaukiamas paskutinis šios kadencijos Alytaus rajono tarybos posėdis

Balandžio 12 dieną (penktadienį) Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas šaukia savivaldybės tarybos posėdį. 14 val. rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. Dėl Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Almantas Jakimavičius, Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius; 3 min.)

2. Dėl Alytaus r. Simno gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Evaldas Jakubavičius, Alytaus r. Simno gimnazijos direktoriu1. 3 min.)

3. Dėl Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Pranas Jauneika, Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos direktorius; 3 min.)

4. Dėl Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Idalija Šukevičienė, Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorė; 3 min.)

5. Dėl Alytaus r. Miroslavo gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Romualdas Gelažauskas, Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direktorius; 3 min.)

6. Dėl Alytaus r. Butrimonių gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Valdas Valvonis, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos direktorius; 3 min.)

7. Dėl Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Janė Žeimienė, Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos direktorė; 3 min.)

8. Dėl Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Laima Zalanskienė, Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytoja, vykdanti mokyklos direktoriaus funkcijas; 3 min.)

9. Dėl Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Eglė Sereičikienė, Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro direktorė; 3 min.)

10. Dėl Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Aivaras Vyšniauskas, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius; 3 min.)

11. Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Vytautas Mocevičius, Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų direktorius; 3 min.)

12. Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (Sigitas Karlonas, Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų direktorius; 3 min.)

13. Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Giedrė Ilgūnaitė, viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė; 3 min.)

14. Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro (direktoriaus) 2018 metų veiklos ataskaitos (Giedrė Ilgūnaitė, viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė; 3 min.)

15. Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Aleksandras Bružas, VšĮ Alytaus r. savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius; 3 min.)

16. Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties (direktoriaus) 2018 metų veiklos ataskaitos (Aleksandras Bružas, VšĮ Alytaus r. savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius; 3 min.)

17. Dėl Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos (Indrė Gočeldienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė, vaduojanti Socialinės paramos skyriaus vedėją; 3 min.)

18. Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2018 metų ataskaitos patvirtinimo (Indrė Gočeldienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė, vaduojanti Socialinės paramos skyriaus vedėją; 3 min.)

19. Dėl biudžetinės įstaigos Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos plano patvirtinimo (Indrė Gočeldienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė, vaduojanti Socialinės paramos skyriaus vedėją; 3 min.)

20. Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2018 metų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo plano ataskaitos tvirtinimo (Vytautas Mikelionis, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas; 3 min.)

21. Dėl Alytaus rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo (Vytautas Mikelionis, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas; 3 min.)

22. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo Nr. K-205 „Dėl viešame aukcione parduodamo Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja; 2 min.)

23. Dėl patalpų perėmimo (Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja; 2 min.)

24. Dėl leidimo įrengti memorialinę lentą (Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja; 2 min.)

25. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. K-155 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja; 2 min.)

26. ėl atsisakymo pasinaudoti pirmenybės teise (Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja; 2 min.)

27. Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Dovilė Lukoševičienė, Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė; 3 min.)

28. Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Danutė Kazakevičienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja; 3 min.)

29. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. K-140 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Alytaus rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 2 min.)

30. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. K-8 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 5 min.)

31. Dėl 2019-2020 mokslo metų Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus, jungtinių klasių ir mokinių skaičiaus jose bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus nustatymo (Jonas Žemaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas; 3 min.)

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.