Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Kovo 28 dieną (ketvirtadienį) Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius šaukia 56-ąjį savivaldybės tarybos posėdį. 9 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Vytautas Grigaravičius, savivaldybės meras; 15 min.)

2.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-333 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

3.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Neringa Rinkevičiūtė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 5 min.)

4.  DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2018 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI (N. Rinkevičiūtė; 5 min.)

5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-150 „DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas; 5 min.)

6. DĖL PRITARIMO INVESTICIJOMS Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMĄ IR KETINIMŲ PROTOKOLO „DĖL TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMO PROJEKTE „ALYTAUS MIESTO CENTRALIZUOTŲ ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMAS“ PATVIRTINIMO (Mindaugas Nevardauskas, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius; 10 min.)

7. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO(Tomas Valatka, UAB „Dzūkijos vandenys“ Ekonomikos ir pardavimų departamento direktorius; 10 min.)

8. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 5 min.)

9. DĖL ALYTAUS MIESTO VAŽIAVIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ RŪŠIŲ IR KAINŲ (TARIFŲ) SĄRAŠO PATVIRTINIMO (P. Raškauskienė; 10 min.)

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL TRANSPORTO LENGVATOS SUTEIKIMO KELEIVIAMS, VAŽIUOJANTIEMS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (P. Raškauskienė; 5 min.)

11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-6 „DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ“ IR 2018-12-20 SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MĖNESINIŲ BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (P. Raškauskienė; 5 min.)

12. DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (P. Raškauskienė; 10 min.)

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-27 SPRENDIMO NR. T-44 „DĖL SPECIALIŲJŲ LEIDIMŲ STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES KELIO ŽENKLO NR. 531 „REZERVUOTA STOVĖJIMO VIETA“ GALIOJIMO ZONOJE IŠDAVIMO, ŠIO ŽENKLO ĮRENGIMO IR PAŠALINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (P. Raškauskienė; 5 min.)

14. DĖL PRITARIMO LENGVOJO AUTOMOBILIO NUOMAI (Violeta Stanionienė, Vidaus ūkio skyriaus vedėja; 5 min.)

15. DĖL UAB „ALIEJITA“ ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 5 min.)

16. DĖL SUTIKIMO KEISTI INVESTUOTOJO ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO POBŪDĮ IR PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (A. Juonienė; 10 min.)

17.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Juonienė; 5 min.)

18. DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LAUKGUSTA“ 2016-02-12 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-13-(57.5) PAKEITIMO (A. Juonienė; 10 min.)

19.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-16 „DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

20.  DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „LUXE POOLS“ 2017-02-01 INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SRN-10-(57.5) PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

22.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (A. Juonienė; 5 min.)

23. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO (A. Juonienė; 5 min.)

24.  DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (A. Juonienė; 5 min.)

25. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAMS (A. Juonienė; 5 min.)

26.  DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 5 min.)

27. DĖL SUTIKIMO (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 5 min.)

28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-06-16 SPRENDIMO NR. T-182 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėja; 5 min.)

29.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS 2019–2021 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO (I. Pankienė; 5 min.)

30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-29 SPRENDIMO NR. T-229 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO, APSKAITOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO(Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 10 min.)

31. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU KĘSTUČIU MILIAUSKU (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja; 5 min.)

32. DĖL ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS (R. Ališauskienė; 5 min.)

33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-15 SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS“ 2 IR 3 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS  (R. Ališauskienė; 5 min.)

34. DĖL PRITARIMO SKIRTI LĖŠŲ ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINEI MOKYKLAI TAUTINIAMS KOSTIUMAMS PIRKTI (R. Ališauskienė; 5 min.)

35. DĖL PRITARIMO NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS ĮSTATAMS IR ĮGALIOJIMO(R. Ališauskienė; 5 min.)

36. DĖL ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS ŠALTINIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 5 min.)

37.  DĖL ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 5 min.)

38. DĖL ALYTAUS MIESTO LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

39. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-175 „DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „PUŠYNĖLIS“, „PASAKA“, „SAULUTĖ“, „NYKŠTUKAS“, „OBELĖLĖ“, „ŠALTINĖLIS“, „VYTURĖLIS“, „LINELIS“, „DU GAIDELIAI“, „PUTINĖLIS“, „VOLUNGĖLĖ“, „BORUŽĖLĖ“, „GIRINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

40. DĖL ALYTAUS MIESTO MOKYKLŲ-DARŽELIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO, „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ, PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS, DAINAVOS, ŠALTINIŲ, VIDZGIRIO, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ, DAILĖS IR MUZIKOS MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ 1.1, 1.6 IR 1.7 PAPUNKČIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-127 „DĖL ALYTAUS „DREVINUKO“ DARŽELIO-MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS „DREVINUKO“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (R. Ališauskienė; 5 min.)

43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2019–2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR KOORDINATORIAUS PASKYRIMO (R. Ališauskienė; 5 min.)

44.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-09-27 SPRENDIMO NR. T- 287 „DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI, APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 5 min.)

45. DĖL ĮGALIOJIMO TVIRTINTI VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KVALIFIKACINIUS TESTUS (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 5 min.)

46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-30 SPRENDIMO NR. T-178 „DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (V. Liaukuvienė; 5 min.)

47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-01-30 SPRENDIMO NR. T-30 „DĖL PRITARIMO LIETUVOS UŽIMTUMO TARNYBOS, JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTO“ PAKEITIMO (Dalia Kavolynienė, jaunimo reikalų koordinatorė; 5 min.)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.