Dalinamas dumblas: tyrimais įrodyta, kad tai – puiki trąša

Bendrovė „Dzūkijos vandenys“ ūkininkams siūlo pasinaudoti puikia galimybe – laukų tręšimui naudoti apdorotą nuotekų dumblą. Toks dumblas pagal norminį dokumentą „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimai“ LAND 20-2005 gali būti naudojamas kaip alternatyva cheminėms trąšoms.

Bendrovėje pagal 2013 m. įdiegtą naują dumblo apdorojimo technologiją dumblas yra išpūdomas, nusausinamas, išdžiovinamas džiovykloje ir susmulkinamas. Tokio apdoroto dumblo Alytaus miesto nuotekų valykloje per metus susidaro apie 800 tonų.

Kiekvieną mėnesį atliekami išdžiovinto nuotekų dumblo cheminiai tyrimai. Dumblo sudėtyje yra didelis biogeninių medžiagų kiekis: bendro azoto (N) – 26 – 40 g/kg, bendro fosforo (P) – 9 – 12 g/kg. Dumblas yra labai sausas, sausos medžiagos kiekis jame apie 96 – 98 %, organinių medžiagų – 67 – 70 %, pH – apie 6,8, jis nerūgština dirvos. Pagal patogeninių organizmų kiekį  – A klasei ir yra naudotinas tręšimui.

Pagal sunkiųjų metalų koncentraciją dumblas skirstomas į I, II ir III kategorijas. Tręšimui naudoti galima tik I ir II kategorijos dumblą. Alytaus m. nuotekų apdorotas dumblas naudojamas tręšimui priskiriamas II kategorijai.

Alytaus miesto nuotekų valymo įrenginiuose išdžiovintą dumblą galima naudoti žemės ūkyje (grūdinių augalų, vaismedžių tręšimui), dekoratyvių augalų, energinių augalų, žaliavinių medžių ir krūmų plantacijų, plantacinių miško želdinių ar žėlinių, auginamų buvusiose žemės ūkio naudmenose auginimui, ar nederlingam dirvožemiui gerinti.

Nuotekų dumblu draudžiama tręšti miško medelynus, daržoves ir vaisius (išskyrus vaismedžius). Taip pat taikomi specialūs apribojimai paviršinių vandens telkinių ir kt. zonoms pagal LAND.

Bendrovė rengia nuotekų dumblo naudojimo tręšimui (žemės ūkyje) planus. Planas galioja 6 metus, per juos galimi 2 tręšimai kas 3 metus. Plane dumblo norma suskaičiuojama taip, kad nebūtų viršijami maksimalūs azoto, fosforo ir sunkiųjų metalų kiekiai per metus. Kiekvienu atveju tręšimo planas derinamas su savivaldybe, kurios administruojamoje teritorijoje vykdomas tręšimas, ir Aplinkos apsaugos agentūra.

Dumblas supiltas į 1,5 kub. m talpos drėgmei atsparius didmaišius. Ant dirvos jį galima paskleisti trąšų barstytuvais. Išbarsčius, per 2 dienas dumblą reikia įterpti į dirvą. Vidutinė tręšimo dumblu (žemės ūkyje) norma, priklausomai nuo dumblo sudėties, yra 3,2 – 4,5 t/ha.

Tręšimo (žemės ūkyje) plano rengimas (tik Alytaus m. nuotekų dumblo naudojimui), jo derinimas su atsakingomis institucijomis, dirvožemio mėginių tyrimas ir nuotekų dumblo tiekimas (atidavimas) atliekami nemokamai. Alytaus rajono ūkininkams dumblo granules bendrovė gali padėti transportuoti. Dėl granulių išvežimo į kitus rajonus kiekvienu atveju tariamasi atskirai.

Vertinant dumblą pagal įtaką augalų derliui, jis prilygsta ir netgi viršija savo efektyvumu mėšlą. Dumblas praturtina dirvožemį humusu, maisto medžiagomis, pagerina lengvesnių dirvožemių fizikines savybes.

Nutekamųjų vandenų dumblą naudoja beveik visos šalys. Pavyzdžiui, Anglijoje žemės ūkyje sunaudojama iki 50 % viso dumblo. Suomijoje 31 % viso dumblo sunaudojama tręšimui,     17 % – miesto želdiniams, 33 % – pakelių apželdinimui ir gėlynams, 18 % – komposto gamybai. JAV dirvoms tręšti sunaudojama 75 % viso gaunamo dumblo.

Lietuvoje tręšimui kol kas panaudojama tik apie penktadalis viso susidarančio dumblo.

Šalyje atliktas ne vienas tyrimas, pagrindžiantis, kad dumblas yra gera trąša.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis: tel. (8 315) 55582, mob. tel. 8 655 61934, el. p. rkvedaraviciute@vandenys.lt.

Bendrovės „Dzūkijos vandenys“ infomacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *