Vykdote individualią veiklą daugiabutyje? Privalote pakeisti patalpų paskirtį

Gyventojų jau nestebina viename iš daugiabučio butų veikianti kirpykla ar teikiamos kitos grožio paslaugos. Gyventojai, vykdydami vienokią ar kitokią individualią veiklą gyvenamosios paskirties patalpose, dažnai nesusimąsto, ar nepažeidžia teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Nesilaikantiems jų numatytos baudos, juolab kad neretai atsakingos institucijos dėl vykdomos veiklos sulaukia skundų ir iš kaimynų.

Dažnai kyla klausimų dėl patalpų ir pastato paskirties, kai viename pastate įsikuria įvairia veikla užsiimantys subjektai, taip pat ne visada aišku, ar vykdant bet kokią veiklą gyvenamajame name būtina atlikti patalpų ar pastato paskirties keitimo procedūras. Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos apraše yra nurodyta, kad gyvenamosios paskirties vieno buto, dviejų butų, daugiabučiame name ar jo patalpose, nepakeitus paskirties, neįrengus papildomo įėjimo durų, nedarant žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (jei jis yra) ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, galima Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodyta veikla.

Patalpų naudotojai privalo patalpas naudoti pagal paskirtį. Asmuo, norintis vykdyti apraše nenurodytą ekonominę veiklą, privalo pakeisti pastato ar patalpų paskirtį. Jeigu ekonominę veiklą numatoma vykdyti ne visame pastate, o tik jo dalyje, neviršijančioje 50 procentų pastato bendro ploto, pastato naudojimo paskirties keisti nereikia.

Įvairių socialinių grupių asmenims gyvenamosios paskirties pastatuose ar patalpose, nepakeitus jų paskirties, neįrengus papildomo įėjimo durų, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, galima ši nedaranti žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui ir gyvenamajai aplinkai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytų rūšių veikla:

  • bendrosios praktikos gydytojų veikla,
  • gydytojų specialistų veikla,
  • viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse,
  • odontologinės praktikos veikla,
  • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, išskyrus medicinos laboratorijų (rentgeno laboratorijų ir kitų diagnostinio vizualizavimo centrų, kraujo analizės laboratorijų) veiklą; žmogaus lytinių ląstelių, audinių bankų veiklą; įvairių rūšių greitosios pagalbos, įskaitant ir orlaivių transporto, veiklą.

Visais atvejais patalpos turi atitikti normatyvinių statybos techninių, statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų teisės aktų konkrečios paskirties patalpoms nustatytus reikalavimus. Savivaldybių administracijos įgalioti atstovai už statinio ar patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gali skirti administracinę baudą.

Patalpų paskirties keitimas gali užtrukti iki mėnesio ir ilgiau, priklausomai nuo to, kaip greitai tam pritaria kaimynai. Esant neaiškumų, visada kviečiame pasikonsultuoti su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyriausiąja specialiste Jūrate Zelene, tel. (8 315) 55 134, el. p.  jurate.zelene@alytus.lt

Pagrindinį patalpų paskirties keitimą reglamentuojantis dokumentą rasite čia https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eb47f2b004db11e8b3e7ba9cffd043b1

Alytaus miesto savivaldybės Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *