Ilgalaikiams bedarbiams sudarytos galimybės įgyti arba patobulinti savo kvalifikaciją

Startuoja Lietuvos darbo biržos projektas „Tapk-Tavo ateities perspektyvų kūrimas“. 2018 – 2020 metais visoje šalyje bus sudarytos galimybės net 23520  darbo biržos klientų – ilgalaikių, nekvalifikuotų asmenų ir neįgaliųjų įgyti kvalifikaciją ir įsidarbinti pagal įgytą profesiją, taip pat bus sudaryta galimybė, jeigu tai yra būtina, darbdaviams, įdarbinantiems darbo biržos klientus, pasinaudoti subsidijavimo priemone. Pirmą kartą 3440 darbo ieškančių žmonių bus taikoma keletas viena kitą papildančių priemonių: po profesinio mokymo ir įdarbinimo pagal pameistrystės sutartį jie galės praktiką įtvirtinti dalyvaujant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo arba įdarbinimo subsidijuojant priemonėse bei gauti kompensaciją kelionės išlaidoms į darbą ir atgal.

Numatoma, kad 12210 nedirbančių gyventojų dalyvaus profesiniame mokyme, kur įgis arba patobulins turimą kvalifikaciją / kompetenciją, kad atitiktų laisvų darbo vietų reikalavimus. Praktikos pagal pameistrystės sutartis galės įgyti 600 asmenų, profesinių įgūdžių stažuotėse – 1400. Galimybė dalyvauti neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo veikloje bus suteikta 1350 darbo ieškančių žmonių.

Darbo įgūdžius pagal turimą ar įgytą profesiją bus siūloma įgyti 2700 asmenų, 7700 asmenų įdarbinimo subsidijuojant priemonėje dalyvaus 7700 asmenų, kad jie greičiau galėtų sugrįžti į atvirą darbo rinką.

Naujovė – 1000 ilgalaikių, nekvalifikuotų ir neįgaliųjų, dalyvaujančių minėtose priemonėse, kurios organizuojamos nuo gyvenamosios vietos nutolusiose darbo vietose, mobilumui skatinti, bus kompensuojamos kelionės išlaidos į darbą ir atgal. Ši priemonė patogi ir darbdaviams, norintiems įdarbinti toliau gyvenančius potencialius darbuotojus.

 

Situacija darbo rinkoje

Metų pradžioje darbo ieškojo 152481 šalies gyventojas, iš jų – 38477 buvo ilgalaikiai asmenys, 49891 žemos kvalifikacijos ir 10159 neįgalieji. Stiprinant jų pozicijas darbo rinkoje jiems pradėtos taikyti naujos kompleksinės priemonės, numatytos Užimtumo rėmimo įstatyme nuo 2017 m. liepos 1 d.

 

 

Lietuvos darbo biržos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *