Nederlingų Alytaus rajono teritorijų savininkams – geros žinios iš ministerijos

Į nederlingų Lietuvos teritorijų žemėlapį gali būti įtrauktos dar šešios Alytaus rajono savivaldybės seniūnijos. Dėl to nenašiose žemėse ūkininkaujantys ūkininkai gautų papildomas kompensacines išmokas, kurios siektų daugiau kaip 50 Eur už hektarą.

Retai apgyvendintų, mažo žemės ūkio naudmenų našumo, taip pat potvynių užliejamų vietovių – mažiau palankių ūkininkauti – nestinga ir Alytaus rajone. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas džiaugiasi, jog didelių pastangų dėka į sąrašą papuola papildomos Alytaus rajono seniūnijos.

Į mažiau palankias ūkininkauti teritorijas Žemės ūkio ministerija pasiūlė įtraukti Alovės, Butrimonių, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios seniūnijas, atsižvelgus į žemės kokybės balus ir normatyvinį pakoreguotą pagal faktą grūdinių kultūrų derlingumą:

Alovės seniūnija: našumo balas – 32, žemės ūkio paskirties žemės plotas – 6348 ha, grūdinių kultūrų derlingumas – 2,81;
Butrimonių seniūnija: našumo balas – 34, žemės ūkio paskirties žemės plotas – 5713 ha, grūdinių kultūrų derlingumas – 3,13;
Miroslavo seniūnija: našumo balas – 33, žemės ūkio paskirties žemės plotas – 10982 ha, grūdinių kultūrų derlingumas – 2,93;
Nemunaičio seniūnija: našumo balas – 27, žemės ūkio paskirties žemės plotas – 2717 ha, grūdinių kultūrų derlingumas – 2,21;
Pivašiūnų seniūnija: našumo balas – 30, žemės ūkio paskirties žemės plotas – 6509 ha, grūdinių kultūrų derlingumas – 2,51;
Punios seniūnija: našumo balas – 33, žemės ūkio paskirties žemės plotas – 6144 ha, grūdinių kultūrų derlingumas – 2,95;

Dabar galiojančiame sąraše yra dvi Alytaus rajono seniūnijos, tai – Daugų ir Raitininkų.

Šiuo metu ruošiamas vietovių, kurios priskiriamos didelių gamtinių kliūčių turinčių vietovių kategorijai, žemėlapis. Rekomenduojama į žemėlapį įtraukti seniūnijas, kurios atitinka 80  proc. vieno ar kito metodikos rodiklio šalies vidurkio reikšmes.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija teikia svarstyti ir derinti naujai pervertinant mažiau palankias ūkininkauti teritorijas, pagal parengtą Jungtinių tyrimo centro (JTC) vieningą metodiką, kuri privaloma visoms šalims, bei taikyti ekonominio vertinimo kriterijus: standartinė produkcijos vertė, vidutinis derlingumas (vyraujančios pasėlių rūšies), gyvulių tankis, daugiamečių augalų (vaismedžiai, alyvmedžių sodiniai, vynmedžiai) tankis, natūralus dirvožemio derlingumas, ūkininkavimo sistemos (ekstensyvus / intensyvus, javų / gyvulininkystės ūkis), produkcijos gamybos metodai / būdai.

„Yra vilties, jog rajono ūkininkams pasiseks ir bus patvirtintas sąrašas su jame papildomai įrašytomis mūsų rajono seniūnijomis. Dėjome daug pastangų, kad jos būtų įtrauktos į nenašių žemių sąrašą. Tai būtų didelis laimėjimas mums, žemdirbiškai savivaldybei, ūkininkams – ženkli  parama“, – kalbėjo meras A. Vrubliauskas.

Galutinį sprendimą dėl minėtų seniūnijų įrašymo į mažiau palankias ūkininkauti teritorijas priims Europos Sąjungos komisija.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.