Atsinaujinusi Alytaus miesto švietimo taryba tęsia savo veiklą

Alytaus miesto švietimo taryba – visuomeninė organizacija, kurią sudaro Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų bendruomenių išrinkti atstovai: po vieną mokinį iš bendrojo ugdymo mokyklų; po vieną mokytoją arba kitą pedagoginį darbuotoją iš visų savivaldybės švietimo įstaigų;  po vieną mokinio tėvą iš savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų.

Švietimo taryba renkama dvejų metų kadencijai. Rinkimai į Švietimo tarybą Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų bendruomenėse vyksta kas antri metai.

Nauja Švietimo taryba į pirmąjį posėdį rinkosi rugsėjo 26 d. Švietimo tarybos pirmininke išrinkta Šaltinių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja metodininkė Milda Kochanskienė, jos pavaduotoju – Alytaus lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis” tėvų atstovas Mindaugas Leskevičius, o tarybos sekretore – Alytaus Putinų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Daiva Baliukonytė.

Švietimo taryba svarsto kiekvienų metų Alytaus miesto savivaldybės švietimo prioritetines kryptis, priima rekomendacinio pobūdžio nutarimus ir siūlymus miesto savivaldybės švietimo politikos formavimo, švietimo organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais, juos teikia Alytaus miesto savivaldybės tarybai ir Alytaus miesto savivaldybės administracijai, svarsto neformaliojo vaikų švietimo, vaikų ir jaunimo užimtumo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo tobulinimo ir plėtros klausimus, bendradarbiauja su miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų savivaldos institucijomis, siekdama plėtoti ir stiprinti jų savivaldą, organizuoja Švietimo tarybos posėdžius, švietimo bendruomenės atstovų susirinkimus, nustato Alytaus miesto savivaldybės tarptautinės mokytojų dienos premijų pretendentų reitingavimo tvarką ir aptaria kitus aktualius švietimo įstaigoms klausimus.

Alytaus miesto švietimo tarybos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *