Skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos projektų finansavimo konkursas

Asociatyvi nuotr.

Alytaus miesto ir rajono savivaldybių administracijos skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2018 metais atrankos konkursą. Paraiškos bus priimamos iki šių metų lapkričio 1 dienos.

Jas gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos ar kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, vykdančios sporto veiklą neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos.

Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą. Pareiškėjams numatytas reikalavimas projekto veiklai vykdyti turėti kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arba kitą su sportu susijusią specialybę turintį darbuotoją.

Privaloma pateikti vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą, kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Alytaus miesto organizacijos paraiškas gali pateikti savivaldybės Sporto ir rekreacijos skyriuje, adresu Rotušės a. 4, Alytus, 415 kab. Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Sporto ir rekreacijos skyriaus vyriausiąją specialistę Daivą Jakubauskienę tel. (8 315) 55 153, el. paštu daiva.jakubauskiene@alytus.lt.

Alytaus rajono organizacijų paraiškos priimamos savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, adresu Pulko g. 21, Alytus. Telefonas pasiteirauti (8 315) 69 004, vyr. specialistas Jonas Žemaitis.

Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip 2016 m. lapkričio 1 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-522 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. A1-506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo” pakeitimo”, buvo pakeisti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais nuostatai (toliau – nuostatai), kuriais vadovaujantis bus atrenkami ir finansuojami 2018 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai.

Alytaus miesto ir rajono savivaldybių informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *