Paramą už asbesto stogo dangos keitimą gaus ne visi

Gegužę kaimo gyventojai aktyviai teikė paraiškas gauti paramą asbesto stogų dangai pakeisti. Pateiktose paraiškose prašoma paramos suma viršijo skirtąją, todėl buvo sudaryta paraiškų pirmumo eilė.

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimui“ buvo renkamos gegužės 2–31 d.

Pasibaigus paraiškų rinkimo terminui paaiškėjo, kad pakeisti stogus panoro ir paraiškas pateikė 1 322 pareiškėjai, o bendra jų paraiškose prašoma paramos suma sudaro 2 491 560,29 Eur. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 2 252 130 Eur paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma beveik 240 000 Eur viršijo veiklos sričiai skirtąją, buvo sudaryta paraiškų pirmumo eilė.

Sudarius prioritetinę eilę nustatyta, kad paramos lėšų pakanka 844 pareiškėjams, surinkusiems daugiausiai atrankos balų – nuo 50 iki 100 imtinai, surinkusiems 40 ir mažiau atrankos balų, paramos lėšų nepakako, o 3 paraiškos nesurinko privalomųjų 30 atrankos balų.

Paraiškų pirmumo eilė yra preliminari, sudaryta vadovaujantis pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams. Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Jeigu pareiškėjo pateikta ir duomenų bazėse bei registruose esanti informacija skirsis, paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama pagal duomenų bazių ir registrų informaciją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *