Alytaus miesto savivaldybė primena mokinių priėmimo į mokyklas tvarką

Artėja mokinių vasaros atostogų metas, tad tam, kad jis būtų ramus mokiniams ir jų tėveliams, būtina iš anksto pasirinkti, kurią ugdymo įstaigą vaikas (globotinis) lankys naujaisiais mokslo metais.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius primena priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tvarką. Vadovaujantis ja į mokyklą mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pirmumo teise priimami priešmokyklinio ugdymo grupę toje mokykloje lankę vaikai, taip pat mokiniai, toje mokykloje baigę pradinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.
Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojos Rimvydos Ališauskienės, mokiniai, įgiję pagrindinio ugdymo išsilavinimą ir siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, mokyklas, kuriose vykdoma vidurinio ugdymo programa, renkasi patys. Pirmumo teise priimami vaikai iš Alytaus miesto savivaldybės teritorijos.
Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).
Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams
Tėvai, apsisprendę, kokią mokyklą nuo šių metų rugsėjo 1-osios lankys jų vaikas, mokyklos vadovui turi pateikti prašymą. 14–17 metų vaikai į mokyklas priimami pateikus vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
Mokyklos mokinių priėmimą pradėjo vykdyti nuo 2017 m. gegužės 2 d. Jis tęsis iki 2017 m. birželio 1 d.

 

Alytaus miesto savivaldybės informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *