Varėnos ir Lazdijų rajonuose bei Druskininkuose bus sukurta turizmo informacinė infrastruktūra

Varėnos ir Lazdijų rajonuose bei Druskininkuose bus sukurta turizmo informacinė infrastruktūra 1Šiuo metu Varėnos ir Lazdijų rajonų bei Druskininkų savivaldybių administracijos vykdo projektą „Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse”. Projekto tikslas – įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse, užtikrinant turistų bei lankytojų informuotumą savivaldybes jungiančiose turizmo trasose ir maršrutuose.

Projekto rezultatai- siekiama sukurti turizmo informacinę infrastruktūrą, padėsiančią regiono turistams bei lankytojams patogiai keliauti siūlomais maršrutais ir savarankiškai planuotis kelionę automobiliais, dviračiais, baidarėmis, pėsčiomis ir kt. pagal viešai ir patogiai prieinamą informaciją, aplankant kiekvieną iš trijų savivaldybių. Įgyvendinant projektą planuojama įrengti informacinius stendus bei lentas apie atskirus kultūros ar gamtos objektus, savivaldybes jungiančius vandens, pėsčiųjų ar dviračių maršrutus, taip pat įrengti vandens trasų objektus žyminčius ženklus, informacines rodykles, bei kelio ženklus, nukreipiančius ar žyminčius lankytinus objektus. Taip pat planuojama įsigyti ir kiekvienoje savivaldybėje įrengti interaktyvius informacinius stendus, pritaikytus neįgaliesiems, su informacija apie bendrai trijose savivaldybėse esančius lankytinus objektus bei jas vienijančius turizmo maršrutus ir turizmo trasas, kad turistas, atvykęs į vieną iš savivaldybių, galėtų gauti informaciją apie siūlomus turizmo produktus kitose regiono savivaldybėse, taip sudarant sąlygas aplankyti visą Pietų Dzūkijos regioną.

Bendra projekto vertė – 288.106,00 Eur. Iš jų: ES lėšos – 244.890,10 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės lėšos -14.405,30 Eur, Varėnos rajono savivaldybės lėšos – 14.405,30 Eur, Druskininkų savivaldybės lėšos – 14.405,30 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Varėnos rajono savivaldybės administracija ir Druskininkų savivaldybės administracija.

Projekto vykdymo pradžia – 2017-03-17.

Projekto vykdymo pabaiga – 2019-04-16.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” priemonė Nr. 05.4.1.-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra”.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.