Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas 2017 m.

Informuojame, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. DV- 1253 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams  finansuoti 2017 metais, paskirstymo” patvirtintas lėšų paskirstymas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2017 m. finansuoti. Informacija apie lėšų paskirstymą projektams pateikiama lentelėje:

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas Suma pagal Projektų vertinimo ir atrankos komisijos rekomendacijas (Eur)
Valstybės lėšos Savivaldybės lėšos
1. Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius 12 990
2. VšĮ „Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras” 10 000
3. Klubas „Artritas” 3 500
4. VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras 40 000
5. VO (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja” 11 742
6. Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis” 7 500
7. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija nefinansuoti nefinansuoti
8. VšĮ Tėviškės namų bendruomenė 5 146
Iš viso: 75 732 15 146

Alytaus m. sav. inf.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.