Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas 2017 m.

Informuojame, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. DV- 1253 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams  finansuoti 2017 metais, paskirstymo” patvirtintas…