Pateikite skundą elektroniniu būdu!

Pateikite skundą elektroniniu būdu!

Jeigu manote, kad pažeistos Jūsų ar kito asmens teisės ar teisėti interesai ir norite juos apginti, pateikite skundą savivaldybei elektroniniu būdu. Skundą arba prašymą galima pateikti prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), suradus administracinę paslaugą „Asmens skundo ar prašymo priėmimas...
plačiau