Dalius Sinkevičius: Maratonų biznis arba kaip iš miesto biudžeto konservatoriai „pritraukia lėšas į savo įmones“

Norėdamas susidaryti nuomonę apie sporto padėtį Alytuje, apsilankiau Alytaus sporto renginiuose, peržiūrėjau sporto renginių ir sporto klubų ataskaitas, išnagrinėjau viešai skelbiamą informaciją apie sportą Alytuje ir galiu padaryti išvadą: futbolo, krepšinio, rankinio, tinklinio klubai į savo veiklą ir renginius žiūrovams investuoja ir savo lėšas bei, palyginus su konservatorių „maratonų biznio schemomis“ – tai skaidrios ir išgyventi besistengiančios sporto organizacijos. O apie konservatorių „maratonų biznio schemas“ norėčiau papasakoti daugiau.

Alytiškiai, paskaitykite mano pateiktą informaciją ir nuspręskite patys, kaip šitas „maratonų biznio schemas“ pavadinti: ar tai konservatorių partijos lėšų iš miesto biudžeto įsisavinimas, ar pasisavinimas, ar savinimasis ar paprasčiausiai – vagystė? Ar Alytaus konservatorių rinkimų sąrašas – tai įsisavintojų, pasisavintojų, ar tiesiog vagių sąrašas?

Konservatorius Šarūnas Klėgeris nuo 2019 m. gegužės 27 d. buvo paskirtas mero pavaduotoju, o 2020 m. spalio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendė Šarūną Klėgerį atleisti iš Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigų prieš terminą, kaip praradusį Alytaus miesto savivaldybės tarybos pasitikėjimą, bet „idėjos lėšų pritraukimui“ jau buvo pradėtos įgyvendinti ir sėkmingai tęsiamos iki šiol.

Viena iš konservatoriaus Šarūno Klėgerio, kaip mero pavaduotojo kuruojamų sričių buvo „Turto valdymo ir plėtros programos“ koordinavimas. Vicemeras Š. Klėgeris taip rūpinosi investicijų miestui pritraukimu, kad pritraukė ne investicijas į Alytaus miestą, bet Alytaus biudžeto lėšas į savo bei į konservatorių rinkimų sąraše išrikiuotų savo „draugelių“ įstaigas ir įmones.

Nuo 2020-09-02 dienos Alytaus miesto savivaldybės administracijos „skelbiamus“ Alytaus maratonų ir įvairių bėgimų organizavimo viešuosius pirkimus stabiliai „laimi“ VšĮ „Alytaus maratonas:

 

VšĮ „Alytaus maratonas“ steigėjai (savininkai) yra konservatorių rinkimų sąraše save rinkėjams siūlantys: Šarūnas KlėgerisPovilas Tamulynas ir Arūnas Klebauskas, VšĮ „Alytaus maratonas“ direktorius yra tas pats konservatorius Povilas Tamulynas. Nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio ši konservatorių kompanija iš miesto biudžeto į VšĮ „Alytaus maratonas“ „pritraukė“: 2020 metais – 9.000 eur, 2021 metais – 15.900 eurų, 2022 metais – 28.700 eurų, iš viso 53.600 eurų.

Nuo 2021-08-05 dienos Alytaus miesto savivaldybės administracijos „skelbiamus“ krepšinio renginių ir stovyklų organizavimų viešuosius pirkimus „laimi“ VšĮ „Alytaus krepšinio akademija“:

Vienas iš VšĮ „Alytaus krepšinio akademija“ steigėjų (savininkų) yra konservatorių rinkimų sąraše save rinkėjams siūlantis Povilas Tamulynas, VšĮ „Alytaus krepšinio akademija“ direktorius yra tas pats konservatorius Povilas Tamulynas. Nuo 2021 metų rugpjūčio mėnesio ši konservatorių kompanija iš miesto biudžeto į VšĮ „Alytaus krepšinio akademija“ „pritraukė“ 19.800 eurų.

Konservatorių įstaigos sėkmingai „laimi“ ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos skelbiamų sporto renginių organizavimo projektų finansavimus už 78.500 eurų:

Per keletą metų konservatorių „kompanija“ iš miesto biudžeto į savo įstaigas „pritraukė“: 2020 metais – 9.000 eurų2021 metais – 65.700 eurų2022 metais – 77.200 eurų, t. y. 53.600 eurų + 19.800 eurų + 78.500 eurų = 151.900 eurų,

Įdomu tai, kad sporto renginių projektus „laimi“ skirtingos konservatorių įstaigos, bet gautas projekto lėšas konservatoriai išmoka sau ir savo „draugams“ – konservatorių kandidatams į Alytaus miesto tarybą:

Sporto projektų finansavimo “laimėtojai” ir asmenys, gaunantys lešų iš “laimėtų” sporto finansavimo projektų yra Alytaus konservatorių sąraše kandidatuojantys “sporto funkcionieriai”: Šarūnas Klėgeris, Povilas Tamulynas, Karolis Marcinkevičius, Edgaras Jančiukas, Arūnas Klebauskas ir jų rinkimų štabo vadas, šiuo metu (neišku ką) “patarinėjantis” merui Cesiuliui – Tomas Būdelis.

Įdomu tai, kad iš Alytaus miesto savivaldybės gaunamų lėšų renginių organizavimui panaudojama iki 10% prašomų sumų, o apie  90% gaunamų lėšų keliauja savoms konservatorių reikmėms patenkinti, todėl nesistebėkite šių konservatorių prabangiais automobiliais ir privačių namų statybomis.

Gaudami sporto renginių finansavimą iš Alytaus miesto savivaldybės, konservatoriai dar renka ir sporto renginių dalyvių startinius mokesčius. Gyvo bėgimo mokesčiai, skelbiami alytauspusmaratonis.lt interneto svetainėje siekia net 25 eurus dalyviui:

Gyvo begimo mokesciai

Kaip nebūtų keista, bet dar egzistuoja ir virtualaus bėgimo startiniai mokesčiai:

virtualaus begimo nuostatai

Įdomu, ar alytiškiai, bėgimų dalyviai, mokėdami startinį mokestį, žino, kad jį moka antrą kartą, nes pirmą kartą jie yra sumokėję, kai iš alytiškių suneštų pinigų į miesto biudžetą bėgimo organizatoriai jau gavo finansavimą arba apmokėjimą už jų teikiamas paslaugas?

Iš Alytaus miesto savivaldybės gaudami finansavimą Alytaus krepšinio akademijai, konservatoriai iš Alytaus krepšinio akademiją lankančių vaikų tėvelių dar renka mokesčius už Alytaus krepšinio akademijos suteiktas paslaugas:

akademijos mokesciai

Gaudami krepšinio stovyklų finansavimą iš Alytaus miesto savivaldybės, konservatoriai iš stovykloje dalyvaujančių vaikų tėvelių dar renka mokesčius už krepšinio stovyklas:

stovyklu mokesciai

Įdomu, ar tėveliai, mokėdami už savo vaiko dalyvavimą krepšinio stovykloje ar Alytaus krepšinio akademijos lankymą, žino, kad jie moka antrą kartą, nes pirmą kartą jie yra sumokėję, kai iš alytiškių suneštų pinigų į miesto biudžetą krepšinio stovyklų organizatoriai ir Alytaus krepšinio akademijos treneriai jau gavo finansavimą arba apmokėjimą už jų teikiamas paslaugas?

Jeigu panagrinėtume konservatoriams nepriklausančių sporto klubų finansavimą, tai Futbolo akademija iš miesto biudžeto yra negavusi nei euro, moterų krepšinio klubas iki 10 000 eurų už visus metus, nuskriaustas rankinio (Lietuvos čempionų) klubas, dziudo klubas, dėl lėšų stygiaus moterų tinklinio klubas, negaudamas finansavimo, tiesiog užsidarė…

Alytaus sporto bendruomenė stebisi šiuo konservatorių sporto įstaigų finansavimo iš biudžeto įsisavinimu ir nežino kaip tai pavadinti: ar tai konservatorių partijos lėšų iš miesto biudžeto įsisavinimas, ar pasisavinimas, ar savinimasis ar paprasčiausiai – vagystė? Ar Alytaus konservatorių rinkimų sąrašas – tai įsisavintojų, pasisavintojų, ar tiesiog vagių sąrašas?

Visai neseniai konservatoriai Šarūnas Klėgeris ir Povilas Tamulynas bandė patekti į Alytaus sporto tarybą, bet Alytaus sporto atstovai nepanoro jų matyti šioje taryboje. Dėl to konservatoriai liko labai nepatenkinti, nes Alytaus sporto bendruomenė nenori įsileisti tokių sporto vadybininkų, kurie taip „moka“ įsisavinti miesto biudžeto lėšas. Alytaus sporto bendruomenė piktinasi, kad Alytaus sporto ir rekreacijos centro treneriams, futbolo akademijai ir kitiems, pinigų nėra, bet konservatorių bėgimui – visada prašom!

Dar norėčiau priminti, kad kai Alytaus sporto ir rekreacijos centras prašė skirti 120 000 eurų ugdymo veiklai: mokinių kelionėms į varžybas, Alytaus miesto taryba skyrė 30 000 eurų, o konservatorių frakcija siūlė skirti tik 10 000 eurų. Tarybos narys, konservatorius Andrius Jučas, drįso viešai suabejoti dėl maistpinigių skyrimo kelionių metu ir menamos apskaitos nebuvimo ir visiems davė suprasti, kad dauguma toje organizacijoje (ASRC) dirbančių trenerių yra vagys. Po tokio konservatorius pareiškimo treneriai apsilankė sekančiame tarybos posėdyje ir viešai aiškinosi jiems mestus kaltinimus.

Konservatorius Šarūnas Klėgeris, puikiai įvaldęs pinigų iš miesto biudžeto įsisavinimo techniką, VšĮ „Alytaus verslo konsultacinis centras“ veda mokymus kaip daryti verslą ir, žinoma, tai daro už pinigus.

Artėjant rinkimams, konservatoriai Šarūnas Klėgeris ir Povilas Tamulynas giriasi savo atnešama nauda miestui prašo, kad alytiškiai juos išrinktų į Alytaus miesto savivaldybės tarybą:

 

Baisu skaityti jų šūkį „Mažiau kalbų, daugiau darbų“, nes kyla klausimas: tai ką jie dar „pridirbs miestui“, jeigu juos išrinks apgauti alytiškiai? Kaip bus su mūsų miesto biudžetu? O tuo tarpu konservatorius Povilas Tamulynas rašo:

povilas dziaugiasi sarunu

Tai, pone Cesiuli, kaip jums jūsų koalicijos partneriai? Jie čia „ima“ o kur jūs imat? Jūs čia „užsimerkiat“, o kur jie „užsimerkia“?

Brangūs alytiškiai, stebitės ir klausite ar gali taip būti? Ar jie nebijo, kad bus išaiškinti? Ne! Jie nebijo, nes Centralizuoto vidaus audito skyriaus vadovė yra konservatoriaus Andriaus Jučo mama.

Nesistebėkite kad miesto biudžete nėra lėšų daugiabučių namų aikštelių įrengimui, mokytojų padėjėjams, neįgaliųjų poreikiams tenkinti… Dabar visi matome, kodėl keliami infrastruktūros mokesčiai, kodėl tokios didelės atliekų surinkimo rinkliavos, kyla vandens, šilumos kainos…

Politinio komiteto „Už Alytų“ kandidatas į Alytaus miesto savivaldybės merus Dalius Sinkevičius

Politinė reklama bus apmokėta iš politinio komiteto „Už Alytų“ rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 2023-01-14/01.

3 komentarai apie “Dalius Sinkevičius: Maratonų biznis arba kaip iš miesto biudžeto konservatoriai „pritraukia lėšas į savo įmones“

  1. Įdomiai čia rašo, tik pamiršo parašyti, kad kiekvienas metais jo vado Pačėso krepšinio klubui, kurios vadovė Pačėso žmona buvo skiriama po 250 000 €. Ir be jokios ataskaitos, viešųjų pirkimų, konkursų. Per kadenciją Pačėsas gavo 1 000 000 eur. Tada nelieka pinigų kitoms sporto šakoms. Ir visa sporto bendruomenė piktinasi, kad visi pinigai vienam žmogui. Bet čia priėjo Kindziulis- Sinkevičius ir išvertė, kad dėl visko kalti koncervatoriai, kad nėra pinigų. Manipuliacija situacija.

  2. Teisingai rašo Pranašas. Kodėl pačėsininkai 4 metus padėjo Cesiuliui ir Jučui, o dabar “praregėjo”? Kiek šansų, kad juos išrinkus bus kitaip?

  3. Nu įdomu. Kiek žinau pirkdama paslaugas savivaldybė taiko vieną taisyklę- renginiai turi būti nemokami, bet turbūt nevisiems:)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *