Siūlykite kandidatus, vertus Alytaus miesto garbės piliečio vardo

Siūlykite kandidatus, vertus Alytaus miesto garbės piliečio vardo 21

Nors Alytaus miesto šventės šiais metais nebus, tačiau Alytaus miesto savivaldybės garbės piliečio regalijos vienam miestelėnų pasiūlytam alytiškiui birželio mėnesį vis tik bus įteiktos.

Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatuose numatyta, kad siūlymai dėl miesto garbės piliečio vardo suteikimo savivaldybės merui raštu turi būti pateikti ne vėliau kaip iki balandžio 30 d., tačiau dėl šalyje įvesto karantino šį terminą savivaldybė nusprendė pratęsti iki 2020 m. gegužės 15 d. Tad jeigu žinote Alytaus miestui, jo žmonėms nusipelniusį asmenį, dar galite jo kandidatūrą pasiūlyti šiam garbingam apdovanojimui.

Garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui, miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, už vykdytą ar vykdomą ilgalaikę sistemingą visuomeninę mokslo, kultūros, švietimo, meno, sporto, sveikatos, socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos, verslo ir kitų sričių veiklą, taip pat už kilnius poelgius, padariusius didelį poveikį visuomenei. Tradiciškai Alytaus miesto šventės metu garbės piliečiui įteikiamas garbės piliečio ženklas ir garbės piliečio liudijimas. Garbės piliečio liudijimas įregistruojamas Alytaus miesto garbės piliečių knygoje.

Vieneriais kalendoriniais metais suteikiamas tik vienas Alytaus miesto garbės piliečio vardas.
Siūlymus dėl garbės piliečio vardo suteikimo pateikite raštu Alytaus miesto savivaldybės merui. Juos gali teikti Alytaus mieste esantys juridiniai ir fiziniai asmenys (pateikiant 0,5 procento pasirašiusių Alytaus miesto gyventojų sąrašą – mažiausiai 250 asmenų parašų).
Siūlant kandidatą prašome pateikti šiuos dokumentus:

  •     teikėjo paraišką-siūlymą;
  •     siūlomo kandidato laisvos formos sutikimą dėl teikimo apdovanojimui;
  •     siūlomo kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas);
  •     artimųjų sutikimą dėl kandidato asmens duomenų tvarkymo, jeigu siūloma apdovanoti kandidatą po      mirties (3 priedas);
  •     siūlomo kandidato darbų ir nuopelnų Alytaus miestui aprašą;
  •     siūlomo kandidato turimi apdovanojimus, įvertinimus (nurodomi metai);
  •     atitinkamų sričių veikiančių organizacijų ne mažiau kaip 2 rekomendacijas.

Pirmą kartą Alytaus miesto garbės piliečio vardas suteiktas 2000 metais. Juo tapo ilgametis miesto vado¬vas Alfonsas Grigaitis – jo pastangomis išsiplėtė miesto pramonė, įkurtos stambiausios įmonės, pradėti statyti gyvenamieji mikrorajonai. Praėjusiais metais Alytaus miesto garbės piliečio vardas  už nuopelnus Alytaus verslui, pasiekimus kuriant miesto pramonę, vardo garsinimą, nuolatinę paramą sportui ir kultūrai, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame ir politiniame miesto gyvenime suteiktas AB mašinų gamyklos „Astra“ valdybos pirmininkui Semionui Bondarevui.

Alytus šiuo metu turi 24 garbės piliečius.

Nuostatai

Komunikacijos skyriaus informacija

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.