Šaukiamas Alytaus miesto tarybos posėdis

Vasario 28 dieną (ketvirtadienį) Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius šaukia 55-ąjį savivaldybės tarybos posėdį. 9 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. DĖL UAB „LUXE POOLS“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

2. DĖL UAB „GLASS LT“ ATLEIDIMO NUO 2018 M. NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO (A. Juonienė; 10 min.)

3. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRAMONĖS G. 9, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

4. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

5. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU (A. Juonienė; 10 min.)

6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VIDZGIRIO FILIALO PERKĖLIMO (A. Juonienė; 10 min.)

7. DĖL V. VASILIAUSKO IĮ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO SUMAŽINIMO (A. Juonienė; 10 min.)

8. DĖL SUTIKIMO KEISTI INVESTUOTOJO ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO POBŪDĮ IR PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI (A. Juonienė; 10 min.)

9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-26 SPRENDIMO NR. T-20 „DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JUODAS MEDIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (A. Juonienė; 10 min.)

10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-29 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS“ PAKEITIMO (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja; 10 min.)

11. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO(V. Bartusevičienė; 10 min.)

12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-09-27 SPRENDIMO NR. T-271 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS“ PAKEITIMO (V. Bartusevičienė; 10 min.)

13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB “JUICE&WATER GROUP” VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PRIEŠ TERMINĄ NUTRAUKIMO  (V. Bartusevičienė; 10 min.)

14. DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO (V. Bartusevičienė; 10 min.)

15. DĖL ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO(Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)

16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002-04-25 SPRENDIMO NR. 49 „DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ SISTEMOS IR ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Algimantas Tarasevičius, Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas; 5 min.)

17. DĖL PRITARIMO TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PROGRAMOS DIEGIMUI ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOJE (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja; 10 min.)

18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-23 SPRENDIMO NR. T-59 „DĖL ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ MĖNESIO MOKESČIO IR KITŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ MĖNESIO MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

19. DĖL KONKURSŲ ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“, ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS, ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS, ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO, ALYTAUS DAILĖS MOKYKLŲ IR ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIŲ PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-77 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (R. Ališauskienė; 10 min.)

21. DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TARIFO NUSTATYMO BĮ ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJAMS(Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius; 10 min.)

22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 10 min.)

23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (S. Dumbliauskienė; 10 min.)

24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-212 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (S. Dumbliauskienė; 10 min.)

25. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ POREIKIO 2019–2021 M. PROGNOZĖS SUDERINIMO (Irma Maskeliūnienė, vyriausioji specialistė; 10 min.)

26. DĖL PRITARIMO BRANGAUS MEDICINOS PRIETAISO ĮSIGIJIMUI (I. Maskeliūnienė; 10 min.)

27. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ POREIKIO 2019–2021 M. PROGNOZĖS SUDERINIMO (I. Maskeliūnienė; 10 min.)

28. DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (I. Maskeliūnienė; 10 min.)

29. DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO ATVYKSTANTIEMS DIRBTI Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TRŪKSTAMOS SPECIALYBĖS GYDYTOJAMS IR REZIDENTAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (I. Maskeliūnienė; 10 min.)

30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-04-25 SPRENDIMO NR. T-124 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2018 M. SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VERTINIMO RODIKLIŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (I. Maskeliūnienė; 5 min.)

31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Dalia Kavolynienė, jaunimo reikalų koordinatorė; 10 min.)

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *