Vytuolis Valūnas: „Pokyčiai Alytaus švietime – neišvengiami“

Šiandien lygiai savaitė, kai po kiek daugiau nei dvejų metų pertraukos į Alytaus miesto savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pareigas sugrįžo Vytuolis Valūnas. Viešojoje erdvėje kalbama, kad naujai išrinktas meras Nerijus Cesiulis jį dirbti pakvietė tam, kad tvirtos valios ir ryžto nestokojantis V. Valūnas įgyvendintų švietimo bendruomenei skaudžią tinklo pertvarką, kurioje neišvengiama ir mokyklų „giljotina“. Ar tai tiesa ir kokių permainų gali tikėtis švietimo bendruomenė?

Kokia nuotaika sugrįžus į savo buvusią darbovietę po dviejų metų pertraukos?

Žinote, ji – dvejopa. Grįžau ne visai į tas pačias pareigas, mat palikau Švietimo skyriaus vedėjo, o grįžau į Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo vietą. Taigi, mano atsakomybių spektras prasiplėtė, nors, dirbdamas Lazdijų krašte, buvau atsakingas už švietimą, sportą ir kultūrą.

Džiaugiuosi, kad grįžau dirbti į Alytų. Dirbant Lazdijuose, kiekvieną dieną automobiliu tekdavo įveikti apie 90 kilometrų, o tai vis dėlto vargina, ypač žiemos laikotarpiu, kai iš namų išvažiuoji dar neprašvitus, o grįžti jau sutemus.

Grįžęs į Alytų po dviejų metų pertraukos, radau pasikeitimų – naujų žmonių, naujų dalykų, todėl yra ir tam tikro nerimo, juolab, kad iš manęs tikimasi miesto švietimo įstaigų tinklo pertvarkos ir optimizavimo. Bus sudėtinga. Panašioje situacijoje man jau teko dirbti nuo 2005 iki 2012 metų, kai vyko pirmasis švietimo tinklo pertvarkos etapas, kuomet atsirado gimnazijų, pagrindinių mokyklų, progimnazijų tinklas.

Ar per tą dviejų metų laikotarpį jaučiatės labai atitolęs nuo Alytaus švietimo reikalų?

Ne, nesijaučiu labai atitolęs, nes tai nebuvo ilgas laiko tarpas. Be to, visą laiką gyvenau Alytuje, nuolat domėjausi vietinėje žiniasklaidoje pateiktomis naujienomis, palaikėme ryšį su buvusia švietimo vedėja Rimvyda Ališauskiene, kuri prieš tai buvo mano pavaduotoja ir ja yra dabar.

Pasklidus žiniai, jog grįžtate į Alytaus švietimo ir sporto srities vedėjo pareigas, netilo kalbos, kad Jus į šį postą sugrąžino tam, kad savo tvirta ranka įvykdytumėte švietimo tinklo pertvarką, kurioje šmėžuoja ir mokyklų „giljotina“. Ar tame yra tiesos?

Naujai išrinkto mero Nerijaus Cesiulio viešai paklausus, kodėl mane pakvietė grįžti iš Lazdijų į Alytų, jis iš tiesų paminėjo priežastį, kad mano patirtis tvarkant švietimo įstaigų tinklą Alytuje yra didelė. Ir tikrai atėjo laikas, kada reikia tvarkytis su iššūkiais.

Užduosiu retorinį klausimą: jeigu 1995 metais Alytuje buvo 13,5 tūkst. mokinių, o dabar jų beveik dvigubai mažiau, tik apie 7 tūkst., o įstaigų tinklas išliko toks pats, tai ar visų tų pastatų mokinių ugdymo reikmėms reikia? Juk kiekvienas pastatas išlaikomas iš mūsų mokesčių mokėtojų pinigų. Manau, kad mes privalome galvoti, kaip racionaliai naudoti šiuos pinigus.

Mano kaip švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pareiga yra mūsų politikams teikti pasiūlymus, kaip reikėtų tą įgyvendinti. Jau pirmosiomis mano darbo dienomis, sugrįžus į šias pareigas, analizuoju situaciją, kad galėčiau siūlyti atitinkamus sprendimus. Laiko dar yra ir analizę atliksiu per vasarą.

Ar situacija, kai jau nevadovavote Alytaus švietimo tinklui, o buvo sprendžiami klausimai dėl mokyklų reorganizavimo bei likvidavimo, Jums kėlė nerimą?

Ne, nes tuometinė skyriaus vedėja daugelį dalykų sprendė pakankamai efektyviai. Manau, kad per tuos dvejus metus švietimo sistemoje buvo nuveikta nemažai gerų darbų. Aš žinojau, į kokias rankas perduodu Alytaus miesto švietimo vairą, ja pasitikėjau, todėl nerimo tikrai nebuvo. Visuomet, kai tik jai ar man prireikdavo patarimo, susiskambindavome.

Tai kokie, Jūsų akimis, reikšmingiausi pokyčiai įvyko Alytaus švietimo sistemoje per dvejus pastaruosius metus?

Ir toliau buvo vykdoma pertvarka pagal patvirtintą ir vėliau koreguotą planą. Buvo ir tam tikrų dalykų, kurių įgyvendinti nepavyko. Kalbu apie „Drevinuko“ mokyklos-darželio perkėlimą į Vidzgirio pagrindinę mokyklą.

Viešoje erdvėje netrūksta pasisakymų, esą per daugybę metų Alytaus švietimo sistemoje nebuvo padaryta nieko reikšmingo, o per pastaruosius dvejus metus pertvarkos planas nepajudėjo nė iš vietos. Ką atsakytumėte į šiuos teiginius?

Tie, kas taip kalba, labai klysta. Buvo metas, kai Alytuje veikė 25 lopšeliai-darželiai, dabar jų yra 12 ir 2 mokyklos-darželiai. Dar esu girdėjęs žmones sakant, kad nuo sovietmečio mokyklų tinklas niekuo nepasikeitė. Ar sovietmečiu buvo pradinės, pagrindinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos? Situacija yra nuolat kintanti ir visuomet susiduriama su iššūkiais, kuriems turi būti atsakoma adekvačiomis priemonėmis. Taip pat atsirado jaunimo ir suaugusiųjų mokykla, Alytaus jaunimo centras, Alytaus pedagoginė psichologinė tarnyba. Tai iki šiol buvo tvarkomas tinklas, ar ne?

Noriu pabrėžti, kad tinklas nuolat turi būti tvarkomas, jis turi atitikti mokinių skaičių, bendruomenės poreikius. Visi suvokiame, kad jis tikrai negali būti toks pats, kai Alytuje buvo 13,5 tūkst. mokinių, o dabar jų teturime bene dvigubai mažiau – per 7 tūkstančius.

Kaip manote, ko pritrūko, kad užsibrėžti pastarieji mokyklų reorganizavimo planai nepavyko?

Pagal galiojančias taisykles, norint atlikti švietimo įstaigos reorganizavimą, likvidavimą, pertvarkymą, būtinas motyvuotas bendruomenės sutikimas. Jeigu jo nesulaukiama, savivaldybės administracija turi teisę kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją kaip į arbitrą. Kiek žinau, „Drevinuko“ atveju bendruomenės sutikimo nebuvo ir jų argumentai buvo stipresni negu Alytaus miesto savivaldybės administracijos, tad ministerija sutikimo reorganizuoti įstaigą nedavė.

Dabar reikia žiūrėti į priekį ir nesidairyti atgal. Laukia kiti darbai – švietimo tinklo pertvarkos įgyvendinimo planų iki 2020 metų įgyvendinimas. Turime parengti pertvarkos plano projektą, kurį bus galima koreguoti ir turės patvirtinti miesto taryba.

Koks scenarijus, jeigu ir vėl nepavyks įgyvendinti pertvarkos plano?

Bus toliau tvirtinamas naujo laikotarpio planas nuo 2021 metų.

Alytaus miesto demografinė padėtis ir toliau blogėja, o iki šiol nebuvo ryžtasi žengti iš esmės skaudžiam, bet kai kurių specialistų vertinimu, būtinam žingsniui – uždaryti kelias miesto mokyklas. Ar tą žingsnį žengsite  Jūs? Kokius Alytaus švietimo sistemos pertvarkos sprendimus siūlysite miesto tarybai?

Išklausius nepriklausomų švietimo ekspertų rekomendacijas dėl Alytaus miesto švietimo tinko pertvarkos, turiu pasidaryti savo išvadas, aptarti su administracijos vadovybe ir tada bus priimti atitinkami tarybai siūlomi sprendimai.

Noriu atkreipti dėmesį, kad nebūtinai bus taip daroma, kaip pasiūlė ekspertai. Negaliu šiandien konkrečiai pasakyti, kokie sprendimai bus siūlomi. Žinoma, kaip švietimo tinklo vadovas aš turiu savo požiūrį, tačiau galutinius sprendimus priima ne vedėjas, o taryba.

Pats pertvarkos planas ar jo koregavimas turi būti plačiai aptariamas ir švietimo bei miesto bendruomenėse. Reikia viską išdiskutuoti, susitarti ir, kaip sako tautos išmintis, devynis kartus pamatuoti ir tik tada kirpti. Mes dar rugpjūtį susitiksime su švietimo įstaigų vadovais, ministerijos atstovais ir tarsimės, diskutuosime apie laukiančius pokyčius, kurie – neišvengiami.

Ar, uždarant ugdymo įstaigas, pirmiausia pirštu bus duriama būtent į tas mokyklas, kurios turi prasčiausius rezultatus?

Nemanau, kad tai bus lemiamas argumentas, veikiau tai bus vienas iš kelių argumentų. Mano akimis žiūrint, visos mūsų mokyklos yra pakankamai aukšto lygio.

Jūsų atsakomybėje ir miesto sporto sritis. Kokį svarbiausią darbą šioje srityje numatote padaryti artimiausiu metu?

Kaip ir visur, taip ir čia yra probleminių klausimų. Vienas aktualiausių – sporto finansavimo paskirstymas, nes vis girdžiu priekaištų, kad finansai paskirstomi neteisingai. Žinoma, neįmanoma pasiekti, kad visi būtų patenkinti. Pinigai skirstomi pagal konkrečią sistemą, o galutinius sprendimus vėl teks priimti tarybai.

O šiaip, Alytus gali didžiuotis savo sukurta sporto bazių sistema, treneriais. Mano požiūriu, sporto sistema veikia geriau nei švietimo, tik tiek, kad čia yra daugiau susiskaldymo, nesusikalbėjimo ir priekaištų.

Vadinasi, dabar Jūsų laukia gerokai sunkesni uždaviniai nei prieš darbo Alytaus švietimo sistemoje pertrauką?

Labai sunkus laikotarpis buvo ir nuo 2005 iki 2012 metų, kai vyko pirmas švietimo tinklo pertvarkos plano etapas, pareikalavęs radikalių sprendimų. Manyčiau, kad būsimas mano gyvenimo laikotarpis bus panašus būtent į tą praėjusį laikotarpį. Bus tikrai nelengva.

Ačiū už pokalbiui skirtą laiką!

Viršelis – Alytaus miesto savivaldybės archyvo nuotr.

Panašūs įrašai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *