Kandidatas į Alytaus miesto merus N. Cesiulis: „Valdžia turi nuolat kalbėtis su verslu“

„Prieš priimdami sprendimus politikai privalo išklausyti verslo atstovų nuomonės“, – įsitikinęs Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kandidatas į Alytaus miesto merus – Nerijus Cesiulis. Antradienį jis susitiko su vietos verslininkais ir diskutavo apie tai, koks yra ir koks turėtų būti verslo vaidmuo savivaldoje priimant sprendimus, kokios pagalbos iš vietos valdžios verslininkams reikėtų ir kokių pokyčių jie tikisi ateityje.

Būtina keisti kryptį

Pasak kandidato, verslininkų nuomonės turėtų būti paisoma įvairiais klausimais – nuo nekilnojamo turto ir žemės mokesčių tarifų, reikalingų specialistų parengimo, naujų investuotojų atėjimo iki šiukšlių išvežimo kainų: „Valdžia privalo nuolat kalbėtis ir tartis su verslu – tik taip bus aišku, ko ištikrųjų reikia verslui, kad jis klestėtų ir kurtų gerbūvį mieste.

Būtina dabartinės Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo tarybos reorganizacija, pavyzdžiui, atkuriant prieš daugiau kaip keturis metus aktyviai ir gana sėkmingai veikusią Smulkiojo ir vidutinio verslo tarybą, į jos sudėtį įtraukiant asocijuotas verslo organizacijas ir sėkmingiausius vietos verslininkus“.

Dauguma susirinkusiųjų vieningai sutarė, jog kalbant apie investicijas, Dzūkijos sostinė pastaruosius keletą metų išgyvena ne pačius geriausius laikus, tačiau pokyčių tikėtis neverta, jei toliau bus einama tuo pačiu keliu. „Apie ką galima kalbėti, jei šiandien savivaldybės svetainėje nėra net minimalios informacijos anglų kalba apie galimybes investuoti. Ar taip mes prisistatome ir laukiame investuotojų?“, – susitikime su verslininkais stebėjosi N. Cesiulis.

Pagalba pradedantiems verslininkams

LSDP Alytaus miesto skyriaus rinkiminėje programoje numatyta parama pradedantiesiems smulkiesiems verslininkams – vienkartinė išmoka, paskolos palūkanų kompensacija, lengvatos patalpų nuomai. Naujai besisteigiančioms įmonėms būtų aktualu bent kuriam laikui sumažinti nekilnojamo turto ir žemės mokesčius. Susitikimo dalyvių nuomone, tai būtų didelė ir naudinga paskata verslo „startuoliams“.

„Ir negalvokite, kad tai utopiniai planai. Paskaičiavome, kad pusšimčio naujų verslininkų paskatinimui reikėtų iki 250 tūkst. eurų per metus. Tegul iš tų penkiasdešimties liks dvidešimt, bet vis tiek miestas turės naudos – bus sukurta darbo vietų, jauni žmonės dirbs, gyvens ir augins vaikus čia, Alytuje“, – kalbėjo N. Cesiulis.

Kaip neprarasti jaunų specialistų?

Anot jo, per paskutinius ketverius metus iš Alytaus išvyko daugiau kaip 5 tūkst. gyventojų, beveik 85 proc. jų – jauni žmonės iki 35 metų. Miestas neteko didelio skaičiaus jaunų bei perspektyvių specialistų ir jei situacija nepasikeis, verslas netruks pajusti tokių darbuotojų trūkumo.

Vidaus reikalų ministerijos parengtoje regioninės politikos baltojoje knygoje numatytas apskričių sujungimas į konkrečių specializacijų regionus, kuriems pagal specializacijas ketinama skirstyti Europos Sąjungos paramą. Numatytos Alytaus regiono specializacijos – apdirbamoji pramonė ir sveika gyvensena. N. Cesiulis tarp jų pasigenda mokslo srities, kuri leistų paprasčiau kompensuoti jaunų specialistų stygių Alytuje.

Kita vertus, pati savivaldybė galėtų remti ir skatinti verslui reikalingų specialistų rengimą, pavyzdžiui, Alytaus kolegijoje – vienintelėje regione veikiančioje aukštojoje mokykloje, Alytaus profesinio rengimo centre. Būtų naudinga remti ir įvairias suaugusiųjų švietimo programas, leidžiančias darbo rinkoje išlikti kuo ilgiau, pavyzdžiui, keičiant kvalifikaciją.

Dėmesio centre – pridėtinė vertė miestui

Pasak LSDP Alytaus miesto skyriaus kandidato į merus, būtina ieškoti ir rasti lėšų visoms iniciatyvoms ir projektams, kurie sukurtų bent kokią pridėtinę vertę miestui. Verslininkai teiravosi apie galimą savivaldybės paramą sporto ir kitų sričių organizacijoms bei klubams, įvairiems renginiams, mat dažnas yra jų rėmėjų sąrašuose.

„Kiekvieną kartą reikia labai atsakingai ir tiksliai įvertinti, kokios pridėtinės vertės iš konkretaus projekto turės miestas, kiek jis bus naudingas patiems alytiškiams, nesvarbu, kalbėtume apie sportą, kultūrą, švietimą, infrastruktūrą ar laisvalaikį“, – kalbėjo N. Cesiulis.

LSDP Alytaus skyriaus rinkiminėje programoje numatyta nuolatinių diskusijų įvairiais klausimais inicijavimas, pastovus gyventojų apklausų organizavimas, bendruomenių atstovų įtraukimas į darbo grupes bei komisijas ir tik realiai Alytaus miestui naudingų Europos Sąjungos projektų įgyvendinimas.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LSDP Alytaus miesto skyriaus sąskaitos. Užs. Nr. 2019-02-06/01

4 komentarai apie “Kandidatas į Alytaus miesto merus N. Cesiulis: „Valdžia turi nuolat kalbėtis su verslu“”

  1. miesto „jauninimo“ ir investicijų Alytui reikia kaip oro nes prasti popieriai laukia. norisi tikėti šitu jaunu žmogumi.

  2. Šis žmogus ne tik kalba, bet ir gerai supranta Alytaus miesto smulkaus verslo situaciją, pakankamas ir žinių ir patyrimo lygis savivaldos darbe. Verslo aplinka jam visada rūpėjo. Todėl ir sutikau bendradarbiauti, dirbant investicijų verslo skatinimo klausimais. Kiek investuosime į verslą, tokį rezultatą ir turėsime.

  3. Šis jaunuolis žino ką reikia kalbėti. Ne daugiau. Nedirbęs versle, nesukūręs darbo vietų, bet turto susikrovęs. Iš kur?
    Mūsų meras bus Č. Daugėla!

Parašykite komentarą