Šaukiamas Alytaus rajono tarybos posėdis

Sausio 31 dieną (ketvirtadienį) Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas šaukia savivaldybės tarybos posėdį. 14 val. rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

1. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Alytaus šeimos pagalbos centrui“ (Nijolė Radžiūnienė, Ūkio skyriaus vedėja; 2 min.)

2. Dėl Alytaus rajono savivaldybės gimnazijose trūkstamų dalykų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo ir šių  išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Jonas Žemaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas; 3 min.)

3. Dėl Alytaus rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus rajono  savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo (Erinija Perednikaitė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėja; 5 min.)

4. Dėl 2019 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės lėšomis, sąrašo patvirtinimo (Stasys Supranavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas; 3 min.)

5. Dėl Alytaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2019 metų specialiosios programos tvirtinimo (Mantas Ludavičius, Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas; 3 min.)

6. Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 5 min.)

7. Dėl Alytaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo (Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja; 30 min.)

8. Dėl konkurso į Alytaus r. meno ir sporto mokyklos direktoriaus pareigas organizavimo ir įgalioto organizuoti konkursą asmens paskyrimo (Erinija Perednikaitė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėja; 1 min.)

9. Dėl įgaliojimų suteikimo (Erinija Perednikaitė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėja; 1 min)

10. Dėl Alytaus rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų viešųjų konkursų vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatų patvirtinimo (Erinija Perednikaitė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėja; 5 min.)

11. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. K-219 „Dėl leidimų laidoti išdavimo kapaviečių (kapų) identifikavimo bei laidojimo, kapinių lankymo ir leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Virgilijus Pranskevičius, administracijos direktoriaus pavaduotojas; 3 min.)

12. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. K-380 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo (Virgilijus Pranskevičius, administracijos direktoriaus pavaduotojas; 3 min.)

13. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. K-243 ,,Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Alytaus rajone“ pakeitimo (Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja; 2 min.)

14. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. K-224 ,,Dėl Alytaus rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo ( Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja; 2 min.)

15. Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį (Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja; 2 min.)

16. Dėl patalpų  perėmimo ir perdavimo (Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja; 2 min.)

17. Dėl Alytaus rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2019 m. programos tvirtinimo (Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja; 3 min.)

18. Dėl pritarimo bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarčiai (Stasys Supranavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas; 3 min.)

19. Dėl Alytaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo (Mantas Ludavičius, Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas; 3 min.)

Panašūs įrašai:
  Prenumeruoti  
Pranešimus apie