Savivaldybėse pradedamas vykdyti gyventojų sveikatos tyrimas

Kovo – gegužės mėnesiais Lietuvoje bus vykdomas suaugusiųjų gyvensenos tyrimas. Jo metu kiekvienoje savivaldybėje bus apklausti atsitiktiniu būdu atrinkti 18 metų amžiaus ir vyresni gyventojai. Šiam tyrimui vadovauja Higienos institutas, o jį organizuoja ir vykdo kiekvienos savivaldybės teritoriją aptarnaujantys visuomenės sveikatos biuro specialistai.

Taip siekiama atskleisti esamą gyvensenos situaciją atskirose savivaldybėse ir Lietuvoje, o pakartotinai atlikus tyrimą, leis stebėti gyvensenos rodiklių pokyčius.

Tyrimas atliekamas vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, įtvirtinančiais periodinius gyvensenos tyrimus, kaip visuomenės sveikatos stebėsenos elementus.

Apklausa bus vykdoma gyventojų namuose. Sveikatos priežiūros specialistai jų prašys užpildyti anketas, kuriose klausiama apie mitybos įpročius, psichoaktyvių medžiagų suvartojimą, fizinį aktyvumą, savivaldybėje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir panašiai.

Anketa yra paskelbta Higienos instituto interneto svetainėje www.hi.lt/gyvensena. Tyrimo apklausa anoniminė, duomenys bus panaudoti tik apibendrinti statistinei analizei ir tyrimo išvadoms.

  Prenumeruoti  
Pranešimus apie