Šaukiamas Alytaus rajono tarybos posėdis

Kovo 29 dieną (ketvirtadienį) Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas šaukia savivaldybės tarybos posėdį. 14 val. Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyksiančiame posėdyje bus svarstomi šie klausimai:

 1. Dėl Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktoriaus 2017 metų ataskaitos patvirtinimo (3 min.). Pranešėjas – Almantas Jakimavičius, Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius.
 2. Dėl Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktoriaus 2017 metų ataskaitos patvirtinimo (3 min.). Pranešėja – Idalija Šukevičienė, Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos  direktorė.
 3. Dėl Alytaus r. Butrimonių gimnazijos direktoriaus 2017 metų ataskaitos patvirtinimo (3 min.). Pranešėjas – Valdas Valvonis, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos direktorius.
 4. Dėl Alytaus r. Simno gimnazijos direktoriaus 2017 metų ataskaitos patvirtinimo (3 min.). Pranešėjas – Evaldas Jakubavičius, Alytaus r. Simno gimnazijos direktorius.
 5. Dėl Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos direktoriaus 2017 metų ataskaitos patvirtinimo (3 min.). Pranešėja – Janė Žeimienė, Alytaus r. Simno specialiosios mokyklos direktorė.
 6. Dėl Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus  2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (3 min.). Pranešėja – Eglė Sereičikienėlaikinai einanti Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareigas.
 7. Dėl Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (3 min.). Pranešėjas – Aivaras Vyšniauskas, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius.
 8. Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties (direktoriaus)  2017 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo (3 min.). Pranešėjai – Aleksandras Bružas, VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius, ir Dalia Burlinskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 9. Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (3 min.). Pranešėjas – Aleksandras Bružas, VšĮ Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius.
 10. Dėl viešosios įstaigos  Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų metinės finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimo (3 min.). Pranešėjas – Gediminas Krasauskas, VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius.
 11. Dėl viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos ir 2018 metų veiklos užduočių patvirtinimo (3 min.). Pranešėjai – Gediminas Krasauskas, VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius, ir Dalia Burlinskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.
 12. Dėl Alytaus rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo (3 min.). Pranešėjas – Gintautas Vėsa, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistas.
 13. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (2 min.). Pranešėja – Indrė Gočeldienė, Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė.
 14. Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (2 min.). Pranešėja – Danutė Kazakevičienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja.
 15. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį (2 min.). Pranešėja – Nijolė Radžiūnienė, Ūkio skyriaus vedėja.
 16. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. K-26 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo“ pakeitimo (3 min.). Pranešėjas – Mantas Ludavičius, Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas.
 17. Dėl 2018 m. melioracijos darbų, finansuojamų valstybės lėšomis, sąrašo patvirtinimo (2 min.). Pranešėjas – Stasys Supranavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjas.
 18. Dėl nuomos sutarties atnaujinimo (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 19. Dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 20. Dėl atsisakymo pasinaudoti pirmenybės teise (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 21. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. K-146 ,,Dėl patalpų perėmimo ir perdavimo“ pakeitimo (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 22. Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 23. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. K-153 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 24. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo Nr. K-205 „Dėl viešame aukcione parduodamo Alytaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (2 min.). Pranešėja – Jolita Gruzinskienė, Ekonomikos skyriaus vedėja.
 25. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. K-79 „Dėl nepanaudotų Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (3 min.). Pranešėja – Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja.
 26. Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. K-6 „Dėl pritarimo projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus rajono savivaldybėje“ rengimui ir jo daliniam finansavimui“ pakeitimo (2 min.). Pranešėja – Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja.
 27. Dėl Alytaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų žemės nuomos mokesčio tarifų (5 min.). Pranešėja – Gintarė Jociunskaitė, Finansų ir investicijų skyriaus vedėja.
 28. Dėl Alytaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos (2 min.). Pranešėja – Giedrė Ilgūnaitė, Architekto skyriaus vedėja.
 29. Dėl priėmimo į Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas  tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos ir jos darbo reglamento tvirtinimo (3 min.). Pranešėja – Česlova Mocevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 30. Dėl Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų priešmokyklinio ugdymo grupėse skaičiaus vidurkio grupėse 2018–2019 mokslo metams (3 min.). Pranešėja – Česlova Mocevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.
 31. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (2 min.). Pranešėja – Česlova Mocevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

 Savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas

  Prenumeruoti  
Pranešimus apie